<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus scherpt Vaticaanse wetgeving tegen corruptie verder aan

Junno Arocho Esteves - CNS 30 april 2021
image
Foto: CNS Photo - Vatican Media

In een verdere poging om corruptie in het Vaticaan te bestrijden heeft paus Franciscus donderdag een aantal nieuwe wetten goedgekeurd. Een van de maatregelen is dat Vaticaanse werknemers geen geldschenkingen van meer dan veertig euro mogen aannemen.

Ook moeten Vaticaanse ambtenaren en werknemers een verklaring ondertekenen waarin staat dat ze geen misdaad hebben begaan of ervan worden verdacht. Dit staat in een apostolische brief die de paus op 29 april uitgaf in de vorm van een motu proprio (op eigen initiatief van de paus).

Onder de misdrijven die in de nieuwe normen worden gespecificeerd vallen fraude, corruptie, belastingontduiking, witwassen van geld, georganiseerde misdaad, evenals uitbuiting van minderjarigen en mensenhandel.

In lijn met internationale gedragscodes

De wet bouwt voort op een motu proprio uit juni 2020 dat betrekking heeft op contracten voor de aankoop van goederen, eigendommen en diensten voor zowel de Romeinse curie als de kantoren van Vaticaanstad. Met de nieuwe aanvullende wetten wil de paus dat de regelgeving van de curie en Vaticaanstad in lijn ligt met internationale gedragscodes omtrent corruptie, financiële transparantie en belangenverstrengeling.

Trouw

Degenen die werken in of verbonden zijn met het Vaticaan “hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om de trouw waarover het evangelie spreekt, concreet te maken, handelend volgens het principe van transparantie en bij afwezigheid van belangenconflicten”, schreef de paus.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Misdrijven

De hoofden van de Vaticaanse dicasteriën, evenals functionarissen die “administratieve, gerechtelijke of toezichthoudende functies” uitoefenen, moeten bij aanvang van hun functie een verklaring ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze niet zijn veroordeeld voor een misdaad in Vaticaanstad of enig andere land.

Verder moeten ze verklaren dat ze geen gratie hebben gekregen of amnestie hebben ontvangen voor een misdrijf. Ook mogen ze berechting van een misdrijf niet hebben ontweken door bijvoorbeeld de verjaringstermijn.

Geen aandelen of belangen

Degenen die het document ondertekenen, moeten ook verklaren dat ze geen beleggingen hebben in bedrijven die gevestigd zijn in landen met een hoog risico op witwassen. Daarbij moeten ze verklaren dat alle goederen die ze bezitten legaal zijn verkregen.

In de verklaring staat verder ook dat de ondertekenaar geen aandelen of belangen heeft in bedrijven die opereren “voor doeleinden en in sectoren die in strijd zijn met de sociale leer van de Kerk”.

Over de verklaring

Iedere twee jaar zal de verklaring opnieuw ondertekend moeten worden. “Valse of leugenachtige verklaringen vormen een ernstige disciplinaire overtreding”, resulterend in het ontslag van de werknemer en “geeft de Heilige Stoel het recht om de geleden schade op te eisen”, schreef hij.

Paus Franciscus gaf opdracht om de nieuwe maatregelen onmiddellijk in werking te laten treden.

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.