<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Analyse

De gemiste kans van bisschop Hoogenboom

Thomas Philipp Reiter 7 februari 2024
image
De Utrechtse hulpbisschop Ted Hoogenboom. Foto: COMECE

Vorige maand nam de Utrechtse hulpbisschop Ted Hoogenboom deel aan een belangrijk overleg tussen de Europese Commissie en de Europese bisschoppen. Daar miste hij kansen om vraagtekens te zetten bij bedenkelijk beleid.

In januari nam de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE) deel aan de jaarlijkse ‘high level’-bijeenkomst tussen de Europese Commissie en allerlei religieuze leiders.

Daar miste de Utrechtse hulpbisschop Ted Hoogenboom, vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppenconferentie, de kans om een kritisch punt te maken. In plaats daarvan presenteerde Hoogenboom, ook voorzitter van de Commissie voor Juridische Zaken van COMECE, weinig meer dan een lofrede op het EU-beleid.

Potentieel misbruik

Wat betreft de reactie van de EU op de coronapandemie benadrukte bisschop Hoogenboom het belang van “het versterken van de samenwerking tussen de EU-lidstaten en de EU-instellingen om een strategische veerkracht op te bouwen voor de Europese gezondheidszorg”.

Geen waarschuwing voor de interne politieke gevaren van het onlangs overeengekomen EU-pact inzake migratie en asiel. Hoogenboom wees op enkele aspecten van de overeenkomst, die vanuit zijn standpunt zelfs verzacht zouden kunnen worden, waaronder het potentiële misbruik van detentie en het ontbreken van een effectief recht om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing aan de grens.

“Mogelijke terugkeer naar onveilige landen of gebieden moet ook worden vermeden”, pleitte hij. Deze vorm van dialoog maakt deel uit van een al lang bestaande praktijk, die wordt ondersteund door het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), dat voorziet in een open, transparante en regelmatige dialoog tussen de EU en Kerken, religieuze verenigingen en organisaties.

Tweestatenoplossing

In zijn toespraak had hij het ook over de Russische militaire invasie van Oekraïne en herhaalde hij de dankbaarheid van de Europese bisschoppen jegens de Europese besluitvormers voor hun “onvermoeibare inspanningen om solidariteit te tonen en ongekende hulp te bieden aan Oekraïne en haar bevolking”.

“De katholieke Kerk zou politieke zwakheden moeten ophelderen en moeten voorstellen om waar mogelijk te helpen.”

Met het oog op het Midden-Oosten pleitte de bisschop – net als de paus – voor een tweestatenoplossing, waardoor “Israëli’s en Palestijnen eindelijk in waardigheid en vrede kunnen leven”.

‘Nuttige stap’

Geen woord van kritiek op Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die laks is omgegaan in haar deals met farmaceutische bedrijven, die de belastingbetaler van de EU gigantische bedragen hebben gekost. Hij had op zijn minst de interne conflictlijn op dat terrein kunnen en moeten noemen.

In plaats daarvan: “De Europese vaccinatiestrategie van het jaar 2020 was een nuttige stap in de richting van het indammen van de pandemie.”

Zwakheden ophelderen

Maar dit niet alleen. Ook het migratie- en asielbeleid van de EU kreeg de zegen van de Utrechtse hulpbisschop, als “een mijlpaal op de weg naar solidariteit en verantwoordelijkheid voor EU-landen”. Geen enkel woord van kritiek op deze zaken.

Het lijkt niet de rol van COMECE te zijn om het EU-beleid te prijzen. In plaats daarvan zou de katholieke Kerk politieke zwakheden moeten ophelderen en moeten voorstellen om waar mogelijk te helpen. Een gemiste kans vorige maand, dus.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.