fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Godsdienstvrijheid

Kerk in Nood: geweld tegen christelijke meisjes en vrouwen neemt wereldwijd toe

Selinde van Dijk-Kroesbergen 25 november 2021
image
Kerk in Nood bracht woensdag een e-book uit over de situatie van meisjes en vrouwen die worden gekidnapt. Foto: Kerk in Nood

Het aantal gevallen waarbij christelijke meisjes en vrouwen worden ontvoerd, verkracht, gedwongen bekeerd en uitgehuwelijkt is de laatste jaren wereldwijd toegenomen. Dit staat in een rapport dat Kerk in Nood woensdag tijdens de jaarlijkse actie #RedWednesday publiceerde. 

Het rapport dat is uitgebracht als e-book met de titel Hoor haar Schreeuw, stelt dat gedwongen bekeringen “in de meest extreme vorm” als “genocide” kunnen worden geclassificeerd.

Door allerlei redenen is onderzoek naar deze problematiek lastig en is de beschikbare informatie incompleet. Uit schaamte bijvoorbeeld, of vanwege bedreiging blijven slachtoffers en hun familie vaak stil. Aan de andere kant constateert Kerk in Nood een groeiende bewustwording over de rechten van de vrouw.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Is de toename van het aantal incidenten dan te verklaren doordat er meer aangiften zijn, of door een stijging van het aantal gevallen zelf? Op deze vraag antwoordt Kerk in Nood in haar rapport dat het laatste het geval is. In april concludeerde de hulporganisatie in haar Rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2021 ook dat er sprake is van “een toenemend aantal van deze schendingen”.

Christelijke meisjes en vrouwen vaakst slachtoffer

Kidnapping, geweld tegen en gedwongen bekeringen van meisjes en vrouwen blijken een wereldwijd probleem te zijn. Het komt volgens het rapport voor in het Midden-Oosten, in Centraal-Azië en het gebeurt in Afrika. Van alle religieuze minderheidsgroepen in 196 landen blijken christelijke meisjes en vrouwen het vaakst het slachtoffer hiervan te zijn.

In Nigeria gaat het om 95 procent van de gevallen. In Pakistan zijn vermoedelijk 70 procent van de slachtoffers christelijke meisjes en vrouwen.

Genocidaal

Op sommige plekken in de wereld gaat het de daders om uitroeiing van met name christenen. “Er zijn bewijzen waaruit blijkt dat religieuze dwang en seksueel geweld zijn uitgevoerd in een poging om een massale uittocht van een ongewenste geloofsgemeenschap op gang te brengen”, aldus het rapport.

Daarom betoogt het rapport dat “gevallen van systematische ontvoering, seksueel geweld, gedwongen huwelijken en bekering van christelijke vrouwen in landen als Nigeria, Irak en Syrië kunnen worden aangemerkt als genocidaal van aard”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het rapport merkt hierbij op dat in het VN-verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide uit 1948 als vierde element “het nemen van maatregelen om geboorten binnen een groep te voorkomen” wordt genoemd.

Voedingsbodem voor seksueel geweld

Verder blijkt uit casestudy’s in Egypte, Irak, Syrië, Mozambique, Nigeria en Pakistan dat “er aanwijzingen zijn dat de coronapandemie de perfecte voedingsbodem is voor daden van seksueel geweld”.

“Uit onderzoek is gebleken dat kwetsbare bekeerlingen die met hun gezin opgesloten zitten, een groter risico lopen op algemeen misbruik, vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.”

RedWednesday

In Nederland hebben woensdag zeker honderd kerken meegedaan aan de actie #RedWednesday, meldt Kerk in Nood Nederland. De kerken werden rood belicht om de bewustwording van christenvervolging en godsdienstvrijheid te verhogen.

Enkele kerken die meededen aan de actie #RedWednesday van Kerk in Nood.