<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Scheur je hart

Paul Graas 20 februari 2024

Afgelopen woensdag is de Veertigdagentijd begonnen. Ik wilde deze column sowieso daaraan besteden, maar ik wist nog niet precies waarover. Dus ik besloot om het missaal te openen en de lezingen en gebeden van de liturgie te overwegen om inspiratie op te doen.

Het was meteen raak. De eerste lezing van de Eucharistieviering van Aswoensdag is een fragment uit de profeet Joël. Het begint als volgt:

“Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil.”

Pijn doen

Zo. De toon is gezet: “Scheurt uw hart en niet uw kleren.” Voor veel nuchtere Nederlanders kan dit nogal dramatisch en overdreven overkomen. Maar volgens mij zit er niets overdreven in dat appel van de Heer.

Ik denk dat het goed en terecht is dat jouw hart wat meer verscheurt deze Vastentijd. Want je bent een zondaar en je doet dingen die echt pijn doen aan God, aan je naaste en aan jezelf. De zonde is lelijk en vies. Sterker nog, het ligt aan de basis van alle narigheid die er bestaat.

Licht en vuur

Wanneer je sterft, dan zul je tegenover Christus staan. Zijn waarachtige licht zal op jou schijnen en je zult jezelf zien zoals je bent. In al jouw naaktheid zul je tegenover de pure God staan die een vuur van liefde is.

Sommige mensen hebben op aarde al dermate hun hart gereinigd door berouw, inkeer en liefde dat ze in staat zullen zijn om na de dood Jezus te omhelzen en direct het paradijs binnen te treden.

“Je komt de hemel niet binnen door comfortabel vanaf ‘de goede kant’ anderen te veroordelen.”

Voor de meesten van ons zal het waarschijnlijk zo zijn dat we onmiddellijk het vagevuur inspringen om onze ziel eerst te reinigen in het barmhartige vuur voordat we de hemel durven te betreden.

En sommige mensen (hopelijk zo min mogelijk!) zullen in hun wanhoop en hoogmoed besluiten om weg te rennen van het goddelijk licht omdat ze de realiteit van hun zonden en van Gods barmhartigheid niet willen aanvaarden.

Polarisatie voeden

Scheurt uw hart en niet uw kleren. Wees niet schijnheilig zoals de farizeeën en wetgeleerden uit het Evangelie. Hou op met het veroordelen van anderen. “Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?” (Lucas 6, 41)

We zijn hard geworden in de maatschappij en ook binnen de Kerk. We voeden polarisatie en verdeeldheid doordat we andere mensen belachelijk maken.

We verdelen de wereld in verschillende kampen (iets met een cultuuroorlog of zo) en natuurlijk staan jij en ik altijd aan de goede kant, want wij zijn lekker bezig. Wij doen het goede. De ander niet. Die is bezig met het kwade. Die is de vijand.

Anderen veroordelen

Nu hoor je mij niet zeggen dat er geen slechte ideologieën ronddwalen in de wereld, noch dat er veel mensen zijn die echt pijn doen door zonden die ze begaan. Maar je komt de hemel niet binnen door comfortabel vanaf ‘de goede kant’ anderen te veroordelen.

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Je komt binnen door je telkens opnieuw te bekeren, want je bent een zondaar. En als je echt beseft dat je een zondaar bent – niet beter dan wie dan ook – dan zul je in staat zijn om ieder mens te omhelzen en geen oordeel, maar barmhartigheid te schenken. Scheurt uw hart en niet uw kleding.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.