<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Een kind staat bij een bord met de tekst 'Pace', 'vrede' in het Italiaans, terwijl bezoekers samenkomen om het Angelus te bidden met paus Franciscus op het Sint-Pietersplein op 29 oktober 2023. Foto: CNS - Lola Gomez
Overweging

Godsdienst verbreid je niet met wapens, maar door eerbied voor God, door goedheid en naastenliefde

Michel Hagen 3 november 2023

Waar loopt het fout in de landen waar steeds maar geen vrede wil komen? Eén ding zie je vaak terugkomen: theocratie tegenover democratie.

Fanatieke groepen

De katholieke Kerk staat voor godsdienstvrijheid. In de islam zie je dat fanatieke groepen de Koran en de sharia als hoogste norm voor het land willen hanteren. Dit zie je terug binnen Hamas in Gaza. Soortgelijke groepen heb je ook in het jodendom, zoals bij de kolonisten. “Dit land”, zeggen zij, “is ons door God gegeven, dus nemen we het terug.”

“Als Gods kinderen zijn wij geroepen om Gods liefde en trouw te tonen in deze wereld - alleen zo kunnen wij vrede brengen”

In Rusland werkt de staat nauw samen met de Russisch-orthodoxe Kerk. In Nicaragua zie je dat een links regime probeert de Kerk uit te schakelen. Daar is de linkse ideologie zonder God de staatsreligie. Wereldwijd zie je allerlei variaties op hetzelfde thema. Bij al deze groepen ontbreekt Jezus. Ja, ook bij christelijke groepen als zij dezelfde intolerante houding aannemen. Jezus dwingt niemand tot bekering. Hij waarschuwt en legt uit. Hij geeft het goede voorbeeld en is stevig maar geweldloos.

Gebrek aan vertrouwen

In vroegere eeuwen, toen de katholieke Kerk vervlochten was met de staat, ging bekering soms ook met het zwaard. De overheid voerde dan het zwaard, maar het was omwille van één geloof, één Kerk, één staat. Dit is feitelijk een uiting van gebrek aan vertrouwen. Heel de Bijbel laat zien dat het beloofde land en Gods Koninkrijk niet door eigen macht kunnen worden veroverd, maar alleen kunnen worden geschonken. God schenkt het niet aan hen die met geweld en valsheid hun ideeën doordrukken.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Jezus zegt: “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. […] Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” (Mt. 5,3-7).  Zolang landen en groepen hun godsdienstige of politieke macht willen vestigen met wapens, zullen zij de vrede van Christus niet kennen. Voor hen geldt wat Jezus tegen Petrus zei: “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Mt. 26,52).

Vrede brengen

Het Rijk Gods is niet hier of daar, het is midden onder u (Lc. 17,20-21). Godsdienst verbreid je niet met wapens, maar door eerbied voor God, door goedheid en naastenliefde. Wij brengen vrede door mensen de idealen van Christus aan te reiken. Echte evangelisatie is doorgeven en voorleven wat Christus ons heeft geleerd. Als Gods kinderen zijn wij geroepen om Gods liefde en trouw, Gods vergeving en barmhartigheid, Gods goedheid en zorg te tonen in deze wereld. Alleen zo kunnen wij vrede brengen, de vrede van Christus.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.