<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

‘Laten wij een Kerk zijn die vreugdevol Gods werk overweegt’

KN Redactie 5 oktober 2023
image
Paus Franciscus tijdens de openingsmis van de synode op 4 oktober. Foto: CNS - Lola Gomez

Tijdens de openingsmis van de synode over synodaliteit legde paus Franciscus uit hoe we samen op weg kunnen gaan met de zegende en gastvrije blik van Jezus.

We zijn bij de opening van de synode en we zijn hier om samen op weg te gaan met de blik van Jezus, die degenen verwelkomt die vermoeid en onderdrukt zijn. Laten we dus beginnen met de blik van Jezus, die een zegenende en gastvrije blik is.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Jezus’ hart blijft kalm

Laten we het eerste aspect bekijken: een zegenende blik. Ondanks de afwijzing die Hij heeft ervaren en de hardheid van hart om Hem heen, laat Christus zich niet door teleurstelling bevangen. Hij wordt niet bitter, Hij stopt niet met prijzen; zijn hart blijft kalm, zelfs in de storm.

Deze zegenende blik van de Heer nodigt ons ook uit om een Kerk te zijn die met een blijmoedige geest Gods werk beschouwt en het heden onderscheidt. Een Kerk die, te midden van de soms woelige golven van onze tijd, niet moedeloos wordt, geen ideologische uitvluchten zoekt, zich niet achter verworven overtuigingen verschuilt, niet toegeeft aan gemakzuchtige oplossingen, en zich niet de agenda laat opleggen door de wereld.

Een gastvrije Kerk

Dan de gastvrije blik van Christus. Terwijl degenen die zichzelf wijs achten, niet in staat zijn om het werk van God te erkennen, verheugt Hij zich in de Vader omdat Hij zich openbaart aan de kleinen, de eenvoudigen, de armen van geest. Deze gastvrije blik van Jezus nodigt ons ook uit om een gastvrije Kerk te zijn, niet een met gesloten deuren.

“Laten we samen nederig, vurig en vreugdevol op weg gaan”

In een complexe tijd als de onze, rijzen er nieuwe culturele en pastorale uitdagingen, die een innerlijke houding van warmte en vriendelijkheid vereisen, zodat we zonder angst met elkaar kunnen omgaan. In de synodale dialoog, in deze mooie ‘tocht in de Heilige Geest’ die we gezamenlijk maken als Gods volk, kunnen we groeien in eenheid en vriendschap met de Heer om naar de uitdagingen van vandaag te kijken met zijn blik.

Samen op weg gaan

De zegenende en gastvrije blik van Jezus voorkomt dat we vervallen in enkele gevaarlijke verleidingen: om een rigide Kerk te zijn – een douane – die zich wapent tegen de wereld en achterom kijkt; om een lauwe Kerk te zijn, die zich overgeeft aan de rages van de wereld; om een vermoeide Kerk te zijn, die zich op zichzelf terugtrekt.

Laten we samen op weg gaan: nederig, vurig en vreugdevol. De synode herinnert ons hieraan: onze Moederkerk heeft altijd zuivering nodig, moet ‘hersteld’ worden, omdat wij allen zondaars zijn die vergeving nodig hebben, altijd bereid om terug te keren naar de bron die Jezus is en om onszelf op de wegen van de Geest te zetten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Heilige Geest is hoofdrolspeler

En laten we als het heilige volk van God onthouden dat dit geen politieke bijeenkomst is, maar een oproep in de Geest; geen gepolariseerd parlement, maar een plaats van genade en gemeenschap. De Heilige Geest verbrijzelt vaak onze verwachtingen om iets nieuws te creëren dat onze voorspellingen en negativiteit overstijgt.

Ik kan wel zeggen dat de meest vruchtbare momenten in de Synode die momenten van gebed zijn, waardoor de Heer in ons werkt. Laten we ons voor Hem openstellen en Hem aanroepen: Hij is de hoofdrolspeler, de Heilige Geest. En laten we met Hem oplopen, met vertrouwen en vreugde. (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.