fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Loven wil ik de Heer

Pieter Derdeyn 22 oktober 2019
image

Hoe vreemd het boek der Psalmen soms ook mag klinken, het is een boek voor ons leven, het boek ván ons leven. Wie de taal van de psalmist leert verstaan, kan er zijn diepste zielenroerselen in herkennen en een geestelijke beweging meemaken die je leven verdiept in God.

“Het bidden met de Psalmen is een ware leerschool om Gods aanwezigheid en zijn levengevende werking in ons leven opnieuw te onderkennen”, schrijft broeder René Stockman. Dit tweede deel van zijn commentaar op de Psalmen (42 tot en met 89) komt tegemoet aan wie deze school van gebed betreedt of wie voeding voor zijn gebedsleven zoekt. Elke Psalm wordt voorzien van een bezinning die bijvoorbeeld een ochtend- of avondgebed kan begeleiden.

Gerichtheid op God

De generaal overste van de Broeders van Liefde heeft net als psalmist David een hoge en moeilijke bestuursfunctie. Hij moet zich zeker herkennen in ‘het drommen van vijanden die het recht belagen’, een terugkerend thema in de Psalmen. Maar niets van zijn persoonlijk verhaal in dit boek, dat een rustige maar zekere toon behoudt.

Hoewel hij soms put uit eigen levenservaringen, is het zijn verdienste dat hij de focus van de psalmist behoudt en doorgeeft aan de lezer: je door alles heen voortdurend richten op God. Stockman verdwaalt in zijn commentaren niet in hardleerse polemieken of het ophemelen van eigen gerechtigheid, noch in psychologische verklaringen of dorre exegese. Hij brengt de lezer voortdurend bij God. Uitnodigend, vermanend, waarschuwend, bemoedigend, in één woord: stichtend.

Een waaier aan meditaties

Het gaat om verinnerlijking, zonder de veruiterlijking daarvan te verwaarlozen. En dit binnen de context en pijnpunten van de huidige Kerk en samenleving, waarbij soms hoogst actuele onderwerpen (waaronder de misbruikschandalen) aan bod komen, met de vragen, angsten, teleurstellingen en dreigingen die deze met zich meebrengen.

Een waaier dus aan meditaties om te helpen het christelijk leven in deze tijd vorm te geven. Maar dan christelijk leven in de kern. Want, aldus Stockman: “Heel ons leven zou één lofzang moeten worden aan God om zo te kunnen intreden, ten volle, in zijn goddelijke liefde.”

René Stockman, Loven wil ik de Heer – Deel 2: Psalmen 42-89. Uitg. Halewijn, 288 pp., € 25,95, ISBN: 978 90 8528 535 9