fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Wees niet bevreesd

Pieter Derdeyn 15 oktober 2020
image

Als weinig anderen staat broeder René Stockman in de frontlinie van de huidige medisch-ethische debatten, waar hij heel wat te verduren krijgt. Zijn laatste boek, toepasselijk over de strijd tussen goed en kwaad in ons leven, blijft echter vrij van wrok.

Hij slaagt er in een bezonnen bijdrage te leveren over moeilijke kwesties als lijden, beproeving, bekoring en zonde. Bovenal wil hij zijn lezers oriënteren en bemoedigen in deze tijden waar waarden worden uitgehold en crisis niet zelden tot paranoia leidt.

Moeilijke levensvragen

We krijgen een intellectueel aan het woord die verduveld moeilijke levensvragen eenvoudig tracht te beantwoorden en de lezer daarbij tot de essentie wil brengen. Ondoorgrondelijke kwesties laat hij open, terwijl hij de aandacht richt op het hoofdgebod van de liefde, die de houding moet bepalen tegen over hen die je kwaad aandoen.

Stockman schrikt er daarbij niet voor terug om diep in de ziel te snijden en hij gebruikt daarvoor de scherpe instrumenten van het Evangelie. Zijn stijl overbrugt daartoe traditie en moderniteit.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een herder

Op het punt waar de tekst toch droog en abstract dreigt te worden, neemt deze een andere wending. Het gaat Stockman er niet om het zoveelste nieuwe boek te schrijven: hij wijst op de eeuwenoude evangelische boodschap die oproept tot innerlijke vernieuwing.

We horen dan een herder die de schapen van deze tijd naar de ware grazige weide wil voeren, die zijn lezers in de intieme liefdesrelatie met de Heer wil binnenleiden. Hier gaat het om mystiek en de Heilige Geest, en de donkere nacht van de ziel als een uitzuivering.

Verstoorders

Via deze innerlijke weg eindigt het boek terug in deze wereld, waar we nu kunnen stralen van liefde. En toch: als de situatie het eist, wordt van de christen verwacht dat hij een duidelijke boodschap brengt en de christelijke leer en haar waarden en normen verkondigt.

Christenen zijn nu eenmaal, schrijft Stockman, “verstoorders voor diegenen die vanuit hun gecorrumpeerde vrijheid met God willen afrekenen en hun eigen god willen worden”. Om zijn lezers aan te moedigen, herinnert Stockman eraan dat de christenen dat beetje gist zijn, dat met Gods genade het hele brood doet rijzen. Bemoediging… wie heeft daar geen nood aan?

René Stockman, Wees niet bevreesd. De strijd tussen goed en kwaad in ons leven. Uitg. Gompel & Svacina, 163 pp., € 23,-, ISBN: 978 94 6371 251 4