fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Belgische bisschoppen in de bres voor arme landen

Benoit Lannoo 9 oktober 2020
image
De coronacrisis vormt een grote bedreiging voor de toch al kwetsbare gemeenschappen in arme landen, zoals hier in Burkina Faso Foto: CNS Photo - Anne Mimault, Reuters

Na de paus, pleit nu ook de Belgische Bisschoppenconferentie voor kwijtschelding van schulden voor de allerarmste landen.

De Wereldbank waarschuwt dat ruim honderd miljoen mensen door de coronacrisis in extreme armoede terecht dreigen te komen. Daarom riepen christelijke gemeenschappen en organisaties over de hele wereld eerder al op de schulden van ontwikkelingslanden minstens tijdens deze crisis te bevriezen.

Paus Franciscus

Naar aanleiding van de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komende week, doet ook de Belgische Bisschoppenconferentie een oproep aan die organisaties om over te gaan tot schorsing en vermindering van schulden, ten minstens voor de duur van de coronacrisis.

Paus Franciscus ging de bisschoppen al voor toen hij in zijn paasboodschap zei: “Mogen alle landen in staat zijn om de grootste noden van dit moment te lenigen, door de schuld te verminderen of zelfs kwijt te schelden waar de armste landen zo onder gebukt gaan”.

Internationale financiële instellingen

Niet alleen regeringen en particuliere schuldeisers zouden schulden op moeten schorten en verminderen, ook de internationale financiële organisaties moeten meedoen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“De rol van het IMF en de Wereldbank”, zo luidt het, “is essentieel om deze crisis aan te pakken, prioriteit te geven aan de behoeften van de meest kwetsbaren, te leren uit het verleden en onze wereld proberen te helen en terug op te bouwen”.

Het initiatief voor de oproep van de Belgische bisschoppen gaat uit van Broederlijk Delen en het Franstalige Entraide & Fraternité, gesteund door Caritas en het Justice & Paix-netwerk.

Collecte

Zonder kwijtschelding van de schuld, zo onderstrepen de initiatiefnemers, is het risico groot dat de ontwikkelingslanden niet over de middelen beschikken die zij nodig hebben om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, besmette mensen goed te verzorgen en de economische en sociale schade te verzachten en te herstellen.

Op initiatief van de bisschoppen wordt in het weekend van 14 en 15 november, de Werelddag van de Armen, in alle zondagsvieringen in België een bijzondere collecte voor de armen gehouden. De opbrengst daarvan gaat naar Broederlijk Delen en Entraide & Fraternité.