fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

‘Na lang gesteggel’: gemeente geeft clarissen Megen toch subsidie voor verduurzaming klooster

Selinde van Dijk-Kroesbergen 13 oktober 2022
image
Op de collage zijn verschillende zusters aan het werk te zien in de tuin, keuken, hostiebakkerij en bij de bijen. Als tegenprestatie voor subsidie van de gemeente Oss zullen de clarissen in Megen hun maatschappelijke activiteiten verder uitbreiden. Foto: Zusters clarissen

De clarissen in Megen hebben de financiering voor verduurzaming van hun klooster rond. Vier jaar na een gezamenlijke intentieovereenkomst zegde de gemeente Oss eind vorige week een subsidie van 380.000 euro toe. “We hebben lang gesteggeld over de tegenprestatie”, zegt de abdis.

In november 2018 sloten de zusters clarissen een intentieovereenkomst over de verduurzaming van het klooster Sint-Josephsberg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

“Iedereen is ervan overtuigd dat dit klooster op de kaart moet blijven”, vertelt abdis Angela Holleboom. Echter, de benodigde investeringen “gaan de portemonnee te boven”.

Precedentwerking

Het bisdom Den Bosch en de KNR wilden al snel “een groot deel bijdragen”. De provincie wilde investeren op voorwaarde dat de gemeente Oss ook een deel voor zijn rekening nam. Uit angst voor precedentwerking durfde die echter tot voor kort de investering niet aan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De nieuwe wethouder Sidney van den Bergh is hier niet zo bang voor, vertelt voorlichter Gert-Jan van Zoggel van de gemeente Oss.

“Deze gemeentelijke bijdrage is direct verbonden aan bijdrages vanuit de provincie Noord-Brabant en de KNR en is in die zin uniek. Wij verwachten daarom geen vergelijkbare aanvragen vanuit andere religieuze instellingen.”

Tegenprestaties

In ruil voor de subsidie verwacht de gemeente Oss maatschappelijke tegenprestaties van de zusters. “We hebben lang met de gemeente gesteggeld over wat de tegenprestatie moest zijn”, vertelt de abdis. Want, zo zegt ze, “we wilden wel onze levenswijze vasthouden”.

“Iedereen is ervan overtuigd dat dit klooster op de kaart moet blijven”
- Abdis Angela Holleboom

Uiteindelijk stemden de twee partijen ermee in dat de zusters tegenprestaties gaan leveren op het gebied van educatie, werkervaringsplekken en tijdelijke huisvesting van mensen die een rustperiode nodig hebben.

Voedselbos en vegetarische zuster

“De educatie betreft met name de manier van leven van de zusters die past bij de natuurlijke kringloop met zo min mogelijk belasting van het systeem”, zegt Van Zoggel hierover. “Zij zijn bezig met de aanleg van een voedselbos (bestaande uit bomen met eetbare vruchten, red.) en willen anderen meenemen in hun wijze van voedsel produceren en verwerken.”

Dat is belangrijk voor de regio, stelt de woordvoerder, omdat “educatie op het gebied van klimaat en duurzaam leven hier voor eenieder open staat”.

image
Klooster Sint-Josephsberg in Megen Foto: zusters clarissen

Ook de vegetarische workshops die een van de zusters al jaren geeft, worden verder ontwikkeld. De abdis vertelt dat “ze erg populair zijn”. Tijdens de coronapandemie gaf ze de lessen ook digitaal.

Omgeving van rust

“Het bieden van opvang voor mensen in nood is een probleem dat zelfs de regio overstijgt”, zegt Van Zoggel. “In die zin is iedere opvangplek een zeer welkome aanvulling.”

De opvang betreft mensen in nood die zelf aangeven behoefte te hebben aan een religieuze omgeving van stilte en rust. Zij kunnen in overleg tijdelijk een plek krijgen bij de zusters.

“Het bieden van opvang voor mensen in nood is een probleem dat zelfs de regio overstijgt. In die zin is iedere opvangplek een zeer welkome aanvulling”
- Gert-Jan van Zoggel, persvoorlichter gemeente Oss

“Het gaat hier niet alleen om vluchtelingen”, legt de abdis uit. “Het gaat ook om mensen die voor een belangrijk besluit in hun leven staan. Bijvoorbeeld over de keuze van een baan of een verbintenis. Of om mensen die tijd willen nemen voor meer verdieping in hun leven.”

Jams en broodspreads

De werkervaringsplekken zijn niet op eigen locatie. Al jaren werken de zusters met Ontwikkelboerderij de Laarhoeve samen. De clarissen leveren de recepten en grondstoffen voor jams en broodspreads. “De orderportefeuille van de Laarhoeve wordt mede door ons gevuld”, aldus de abdis.

Besteding

De subsidie van de gemeente bedraagt volgens projectleider Jaap van Deurzen ongeveer tien procent van de totale aanneemsom. Hiermee betalen de zusters de rente en aflossing voor een lening van 275.000 euro voor verduurzaming van het klooster.

Het geld wordt onder andere besteed aan zonnepanelen, de isolatie van de glas-in-lood-ramen en de uitbreiding van het gastenverblijf.

https://www.kn.nl/donaties/

De abdis zegt dat de zusters blij zijn met het besluit van de gemeente Oss. “Als franciscaanse religieuzen zitten eerbied en zorg voor de aarde en solidariteit met de meest kwetsbaren ons in het bloed. Dat willen wij ook uitdragen. Wij zijn blij dat we in overleg met onze partners een manier hebben gevonden om onze maatschappelijke bijdrage te vergroten en tegelijkertijd de toekomst van het rijksmonumentale klooster veilig te stellen.”