<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Bisschoppen en oversten reageren op kritiek misbruikprocedures

Anton de Wit 11 december 2023
image
Demonstratie van misbruikslachtoffers nabij het Vaticaan eind september dit jaar. In een artikel in het ND wordt de Nederlandse katholieke Kerk verweten zich niet te houden aan de internationale anti-misbruikmaatregelen die door het Vaticaan zijn uitgevaardigd. Foto: OSV News - Guglielmo Mangiapane, Reuters

Nederlandse kerkleiders spreken berichtgeving tegen dat hun procedure voor misbruikmeldingen niet aan Vaticaanse standaarden voldoet. Wel erkennen zij dat de bereikbaarheid van het misbruikmeldpunt te wensen overlaat.

Slachtoffers ervaren hoge drempels om misbruik te melden bij de Nederlandse katholieke Kerk, zo schreef het Nederlands Dagblad afgelopen weekend. Het RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag zou telefonisch moeilijk bereikbaar zijn en de website onoverzichtelijk en onpersoonlijk. Deskundigen uiten bovendien stevige kritiek op de meldingstermijn van twee jaar.

‘Niet in lijn met kerkrecht’

“Dat is niet in overeenstemming met het rooms-katholieke kerkelijk recht”, zegt bijvoorbeeld Astrid Kaptijn, hoogleraar kerkelijk recht en lid van de Franse kerkelijk misbruikcommissie, tegen het ND. Voor minderjarigen is die Vaticaanse meldingstermijn inmiddels twintig jaar, ingaand vanaf het moment dat iemand zijn achttiende levensjaar heeft bereikt, zo legt zij uit. Voor volwassenen geldt een meldingstermijn van zeven jaar.

In een reactie op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) spreken de bisschoppen en hoge oversten in Nederland de constatering van Kaptijn tegen. Zij wijzen erop dat de in het regelement van het meldpunt genoemde termijn van twee jaar slechts op een zeer beperkt deel van de meldingen van toepassing is, namelijk “alleen en uitsluitend voor meldingen die als klacht in behandeling kunnen worden genomen door de Klachtencommissie die daartoe bevoegd is”.

In goed overleg met Rome

Door deze voorstelling van zaken, aldus de bisschoppen en oversten, “blijft bij de lezer van het artikel het onjuiste beeld hangen dat het Reglement van het RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in strijd is met het kerkelijk recht”.

Zij wijzen er verder op dat dit regelement “tot stand is gekomen in goed overleg met de Heilige Stoel”.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Bereikbaarheid

De slechte bereikbaarheid van het meldpunt wordt in de reactie wel erkend, maar is volgens de bisschoppen en overstenen vooral te wijten aan het feit dat het een deeltijdfunctie betreft. Bovendien is een personeelswissel geweest op het kantoor, en werden de taken enkele maanden door een tijdelijke functionaris waargenomen.

“We betreuren het als klagers die hun verhaal wilden doen dit als onprettig hebben ervaren”, aldus de bisschoppen en oversten in hun verklaring. “Wij vertrouwen er op dat dit sinds de aanstelling van een nieuwe meldpuntfunctionaris niet meer voorkomt.”

Anonieme klachten

In het ND-artikel klinkt ook kritiek op het feit dat het meldpunt niets met anonieme klachten doet. Dit wordt in de reactie van de bisschoppen en oversten genuanceerd. Het is volgens hen wel degelijk mogelijk om anoniem misbruik te melden, en die klachten kunnen ook leiden tot een nader onderzoek.

Alleen wanneer het tot een formele klacht komt, kan dat niet meer anoniem. Volgens de bisschoppen en oversten hoor “daarbij een goede procesorde en hoor en wederhoor en dat een aangeklaagde op de hoogte moet zijn van de inhoud van de klacht en de persoon die zich over hem/haar beklaagt”.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.