fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Paus Franciscus bidt in september voor afschaffing van de doodstraf

Luuk van den Einden 2 september 2022
image
Een demonstratie voor de afschaffing van de doodstraf in de Verenigde Staten, een van de landen waar die straf nog (deels) wordt uitgevoerd. Foto: CNS - Jonathan Ernst, Reuters

De gebedsintentie van het pauselijke gebedsnetwerk is deze maand voor de afschaffing van de doodstraf in alle landen waar dat nog niet het geval is. Volgens de paus moet iedere veroordeling een “venster van hoop” blijven bieden.

“Elke dag groeit het ‘nee’ tegen de doodstraf over de hele wereld”, zegt paus Franciscus in de video die woensdag is gepubliceerd om zijn gebedsintentie voor september aan te kondigen. “Voor de Kerk is dit een teken van hoop.”

‘Venster van hoop’

In de video, geproduceerd door het Pope’s Worldwide Prayer Network, het wereldwijde gebedsnetwerk van de paus, stelt de paus dat de doodstraf niet nodig is “vanuit een juridisch oogpunt.” Volgens hem kan een samenleving criminaliteit tegengaan zonder “daders definitief de mogelijkheid tot verlossing te ontnemen.”

Hij voegt daaraan toe dat er “een venster van hoop” moet zijn in elke wettelijke veroordeling. De doodstraf, zegt hij, “biedt geen gerechtigheid aan slachtoffers, maar moedigt eerder wraak aan. Deze straf maakt het ook nog eens onmogelijk om een eventuele gerechtelijke dwaling ongedaan te maken.”

Positieve ontwikkelingen

Het aantal landen dat de doodstraf nog in hun wet hebben wordt al decennia kleiner. Bovendien zijn er heel wat landen die wel de doodstraf kennen, maar deze in de praktijk niet uitvoeren. Hoewel er een aantal landen zijn zoals Saoedi-Arabië en Iran waar het aantal uitgevoerde doodvonnissen stijgt, gaat het over het algemeen de goede kant op: tussen 1977 en nu hebben 128 landen de doodstraf afgeschaft.

‘Gij zult niet doden’

Paus Franciscus zegt verderop in zijn video dat de doodstraf “moreel ontoelaatbaar” is omdat die het leven vernietigt. Hij benadrukt dat “een persoon zich tot op het allerlaatste moment kan bekeren en kan veranderen.”

“In het licht van het Evangelie is de doodstraf onaanvaardbaar”, zegt de paus, “omdat het gebod ‘Gij zult niet doden’ betrekking heeft op zowel de onschuldigen als de schuldigen.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Paus Franciscus besluit zijn boodschap met een oproep aan alle mensen van goede wil om zich in te zetten voor de afschaffing van de doodstraf in de hele wereld: “Laten we bidden dat de doodstraf, die de waardigheid van de menselijke persoon aantast, in elk land wettelijk mag worden afgeschaft.”