<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Franse bisschoppen unaniem achter decreet homozegeningen

KNA 12 januari 2024
image
De Franse bisschoppenconferentie, hier bijeen voor hun plenaire jaarvergadering in Lourdes in november 2023, hebben zich eensgezind achter Foto: OSV News - Franse bisschoppenconferentie

De verklaring van het Vaticaan over de zegening van onder meer homoseksuele stellen heeft veel onrust veroorzaakt binnen de Kerk – en ook protesten uitgelokt. Nu heeft voor het eerst een nationale bisschoppenconferentie zich unaniem achter het document geschaard.

De Franse bisschoppenconferentie staat eensgezind achter het document van het Vaticaan over de zegening van homoseksuele paren. De verklaring die de autoriteit van het Vaticaan op het gebied van het geloof in december heeft uitgegeven, wordt gezien als een aanmoediging voor priesters om “ruimhartig hen te zegenen die zich tot hen wenden en nederig om Gods hulp vragen”, aldus een verklaring die de Franse bisschoppen woensdag hebben gepubliceerd.

‘Niet uitgesloten van Gods liefde’

Het Vaticaanse document Fiducia supplicans van 18 december benadrukt de katholieke doctrine van het huwelijk als een “exclusieve, stabiele en onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw, die van nature openstaat voor de voortplanting van kinderen”, aldus de bisschoppen.

Zij voegen er echter aan toe dat Christus “niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” – een bijbelcitaat uit Marcus 2. “Zij die niet in een situatie leven die hen toestaat het sacrament van het huwelijk te ontvangen, zijn niet uitgesloten van de liefde van God of van zijn Kerk. We willen mensen aanmoedigen in hun verlangen om dichter bij God te komen en om zijn troost te vragen.”

Onrust

Het document van het Vaticaan heeft internationaal voor onrust gezorgd binnen de Kerk. Verschillende Afrikaanse bisschoppenconferenties en de bisschoppen van Kazachstan hebben zich publiekelijk gedistantieerd van het document en hebben dergelijke zegeningsceremonies verboden.

Het voormalige hoofd van de Vaticaanse Congregatie van de Goddelijke Eredienst Robert Sarah sprak van ketterij. De Duitse kardinaal Gerhard Müller, voormalig hoofd van wat toen nog de Congregatie voor de Geloofsleer heette, bekritiseerde het feit dat er geen bijbelteksten of teksten van de kerkvaders of kerkleraren of eerdere documenten van het leergezag zijn die de conclusies van Fiducia supplicans ondersteunen. Hij noemt het daarom een breuk met de kerkelijke traditie.

Verzet van priesters

De nieuwe aartsbisschop van Madrid, Jose Cobo Cano, die geldt als een ‘Franciscus-bisschop’, voelde zich onlangs na verzet van zijn priesters genoodzaakt om te verklaren dat het Vaticaanse decreet volledig zou worden geïmplementeerd in zijn bisdom.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.