<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
De heilige Familie wordt onderdak geweigerd; boekverluchting uit een middeleeuws manucript. Beeld: Wikimedia Commons
In de rubriek ‘Levende traditie’ laat kerkhistoricus André Roes zijn licht schijnen op de rijke geschiedenis van onze Kerk.
Levende traditie

Een kind in Bethlehem als een teken van vrede

André Roes 22 december 2023

Het christelijke geloof zal altijd een ‘schandaal’ blijven, iets dat ergert, aanstoot geeft, onmogelijk lijkt. Welke wonderlijke paradoxen toch! Een verre, eeuwige God bekommert zich om ons, wil ons leren kennen. Een verre, niet tastbare God daalt naar ons af, in deze tijd, op dit uur, op deze plaats. De Onsterfelijke lijdt en sterft aan een kruis, staat op uit de dood en belooft ons sterfelijken eeuwig leven.

Kerstpreek

In Jezus Christus, zegt kardinaal Franz König, ontmoeten wij “het tweede gezicht van God”.

image
Kardinaal Franz König van Wenen in gesprek met Joseph Ratzinger - de latere paus Benedictus XVI - tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Foto: CNS - Bisdom Mainz/KNA

In zijn kerstpreek van 2005 zegt paus Benedictus: “God is zo groot, dat Hij klein kan worden. God is zo machtig, dat Hij zich weerloos kan maken en als een weerloos kind naar ons toe gaat, opdat wij Hem kunnen liefhebben. God is zo goed, dat Hij van zijn goddelijke glans afziet, in een stal afdaalt, opdat wij Hem kunnen vinden… God is een van ons geworden, opdat wij met Hem zijn, kunnen worden als Hijzelf. Hij koos het kind in de kribbe als een teken van Hemzelf. Zo is Hij.”

Geen leer maar een Persoon

Een kind als een teken van God, als een teken van vrede. Het christendom is geen leer, zegt de Kerk, maar een Persoon. Hij is immers onze vrede, zegt Paulus (Ef. 2,14), en Christus is dichtbij gekomen, zegt hij. Jesaja klinkt hierdoor: God zendt zijn boden “naar verre gewesten, tot diep in de onderwereld” (Jes. 57,9). De vrede is Iemand. Adonai Sjaloom, de Heer is vrede. Dat is de grote Bijbelse intuïtie.

De profeet Micha kondigt een Messias aan, die Vrede in persoon is. “Al ben je klein, Bethlehem in Efrata”, er zal iemand uit jou komen die over Israël zal heersen, Hij zal hen niet langer overlaten aan hun lot, in veiligheid zullen zij wonen, “omdat Hij zijn macht zal doen reiken tot aan de uiteinden der aarde; Hij zal een man van de Vrede zijn… Hij zal ons van Assur bevrijden, als die ons land binnenvalt en ons gebied betreedt.”

Oorlog en haat

De Vrede is een Persoon, zeggen de Evangeliën. De Vrede is een Persoon die de aarde opnieuw komt bewonen, zegt Paulus. De Vrede gaat toe naar alle mensen, alle strijdende partijen, ook als de aarde dreunt door oorlog en verscheurd wordt door haat. Houd stand, zegt de apostel, doe de wapenrusting van God aan, omgord u met de waarheid, de gerechtigheid, laten uw voeten geschoeid zijn “met ijver voor het Evangelie van de vrede” (Ef. 6).

“Wie hoop heeft, leeft anders, ook in de donkerste tijden”

Een kind in Bethlehem, als een teken van God, een weerloos teken van vrede, tegen de angst, de wraak, het geweld, een zwijgend teken van liefde tussen stervende kinderen in Gaza, tussen gijzelaars in doodsangst. Een kind in Bethlehem, als een teken van God, zwijgend tussen al die stemmen, het geschreeuw in optochten en demonstaties, een zwijgend teken boven het rumoer van onze praatprogramma’s, met hun strijdvragen, opinies, beschuldigingen, in beton gegoten taal.

Er is altijd toekomst

Wie hoop heeft, leeft anders, ook in de donkerste tijden. Er is altijd toekomst. In een verdeelde, strijdende wereld spreken rabbijn Awraham Soetendorp en imam Shamier Madhar met elkaar, en geven zij elkaar de hand. De Vrede is een Persoon.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.