<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Geloofsvrijheid is een recht, ook van vrouwen

Maarten Dees 8 maart 2024
image
Vrouwen zijn vaak in het bijzonder kwetsbaar voor geloofsvervolging. Daar zou meer aandacht voor mogen zijn. Foto: OSV News - Yara Nardi, Reuters

Het is onacceptabel dat in veel landen die op de Ranglijst Christenvervolging worden genoemd, de vrouw als minderwaardig of onnuttig wordt beschouwd. Het is schokkend wanneer blijkt dat juist zij volledig onbeschermd zijn als zij een geloofskeuze willen maken die afwijkt van hun omgeving.

Het overkomt miljoenen vrouwen, zo blijkt uit het jaarlijkse Gender Specific Persecution Report, kortweg het Genderrapport van Open Doors. Vorig jaar signaleerden de rapporteurs dat christelijke vrouwen blootstaan aan een complex ‘web van krachten’ dat hun leven onder druk zet.

Uit het Genderrapport 2024 dat Open Doors afgelopen maand presenteerde, blijkt opnieuw dat onveiligheid hun kwetsbaarheid nog verergert.

Immense moeilijkheden

Het is te simpel om te zeggen dat de problemen van vrouwen vooral ‘Midden-Oosters’ zouden zijn. Hun uiteenlopende verhalen weerspiegelen andere culturen, tradities en geloofsuitingen dan de onze. Maar de uitdagingen waarmee deze vrouwen worden geconfronteerd als ze ervoor uitkomen christen te zijn geworden, komen in veel landen overeen.

Die uitdagingen mogen niet verhuld of verzwegen worden. Want de moeilijkheden zijn vaak immens: afwijzing door familie, uithuwelijking tegen haar wil, uitsluiting van onderwijs, huiselijk geweld, verlies van sociale status of erfrechten.

Open Doors schiet deze kwetsbare en buitengesloten christelijke vrouwen te hulp dankzij een wereldwijd netwerk. Via praktische hulp, traumazorg, juridische steun, onderwijs, pleitbezorging en last but not least door gebeden. Met als doel vervolgde vrouwen te helpen hun waarde te zien en hen aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Jezus’ kijk op vrouwen

De christelijke kijk, Jezus’ kijk, op vrouwen is respectvol en tegendraads tegelijk. In Jezus’ ogen was een vrouw niet minderwaardig ten opzichte van de man, maar gelijkwaardig. Hij ging – in tegenstelling tot veel andere rabbijnen – om met vrouwen, sprak met hen en gaf hun onderwijs.

“Nog steeds telt op veel plaatsen in de wereld het verhaal van vrouwen niet mee.”

Hij ontweek ze niet, al keek de gevestigde orde neer op prostituees en kinderloze vrouwen. Jezus maakte vrouwen vaak als eersten boodschapper van zijn missie, hoewel in die tijd het getuigenis van een vrouw niets waard was.

Misbruik en geweld

Nog steeds telt op veel plaatsen in de wereld het verhaal van vrouwen niet mee. In Iran verplicht een onderdrukkend regime vrouwen tot het dragen van een sluier, op straffe van boetes of erger. In Bangladesh is seksueel misbruik de meest voorkomende manier om vrouwen die christen worden, te straffen.

In Kameroen is huiselijk geweld een probaat middel om vrouwen en meisjes die kiezen voor het christendom een lesje te leren. Er is geen rechtssysteem dat hen beschermt en culturele normen maken hen vogelvrij.

In westerse samenlevingen is het weinig beter gesteld. In Canada wordt gemiddeld iedere zes minuten een vrouw aangerand. De #MeToo-beweging onthulde hoe wrang en hypocriet de moderne beschaving omgaat met vrouwen. 

Pijnlijk gemist

De door de Verenigde Naties geïnitieerde Vrouwendag heeft als thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’. Diversiteit, emancipatie en economische zelfstandigheid zijn de vlaggen die de lading van vrouwenrechten dekken.

“De noodzaak om de specifieke problemen die vrouwen meemaken in de context van religieuze vervolging te erkennen, is van groot belang.”

Maar wat vrouwen willen geloven en daarvan in praktijk willen brengen, doet er evenzeer toe. De aandacht daarvoor wordt op Internationale Vrouwendag pijnlijk gemist.

Noodzaak

Het Genderrapport van Open Doors benadrukt de waardevolle plek van christelijke vrouwen en meisjes in gemeenschappen. Juist zij zijn vaak de ruggengraat van een kerk en in een gemeenschap. Ze zijn niet nutteloos of marginaal, maar verdienen bescherming.

Gelukkig zijn er wetten en verdragen die hun rechten beschermen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de Conventie inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1981).

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Tegelijk ligt er nog veel om de positie van vrouwen te versterken. De noodzaak om de specifieke problemen die vrouwen meemaken in de context van religieuze vervolging te erkennen, is van groot belang. Dat begint vaak met bewustwording. Laat daarom ook dat eens gezegd zijn op de Internationale Vrouwendag: geloofsvrijheid is een fundamenteel recht, ook van vrouwen.

Maarten Dees is directeur van Open Doors Nederland.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.