fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Bewust intiem met Jezus

Sophie Clemens 28 april 2022

Precies twee weken geleden vierden we Witte Donderdag: Jezus heeft de Eucharistie ingesteld. Door Jezus’ dood en verrijzenis is dit wonder voltooid. De paastijd is een goed moment om na te denken over de manier waarop we Jezus in de communie ontvangen.

Een saaie Mis?

Ik hoor wel eens van katholieken: ‘Gelukkig duurde de Mis niet zo lang’ of: ‘Ik vond de Mis deze keer wel saai’. Dat vind ik niet gek: veel mensen kijken naar het priesterkoor alsof er een voorstelling aan de gang is, maar participeren niet. Geen wonder dat de Mis dan saai is! We gaan niet naar de Mis om te kijken, maar om Jezus te aanbidden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Wat er tijdens de Mis gebeurt, zien wij niet. We hebben een sluier voor onze ogen. Toch mogen we geloven dat tijdens iedere Mis de engelen uit de hemel komen om met ons het Gloria te zingen! Tijdens iedere Mis lijdt Jezus voor ons aan het kruis en wordt de hostie Christus zelf.

Verborgen in de hostie

God is met ons. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij zichzelf klein maakt in de vorm van brood en wijn en zich laat opsluiten in een tabernakel in iedere katholieke kerk. Tijdens iedere Mis vindt het grootste wonder van God plaats en nodigt Jezus jou uit om Hem te ontvangen in de communie.

“Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
- Jezus (Mattheüs 28:20)

De glorie van God, verborgen in een klein stukje brood. Waarom doet Jezus dit? De bedoeling van de incarnatie is dat Jezus dichtbij jou kan zijn. Als we Jezus ongesluierd zouden zien, dan zouden we Hem niet kunnen aanschouwen, zo groots en heilig als Hij is. Toch wil Jezus dichtbij jou komen. Dus wat doet Hij? Hij verbergt zich in de hostie en wacht totdat jij komt.

Jezus’ aanwezigheid

Een ongelovige vroeg eens aan een priester: “Als jullie geloven dat de hostie écht Jezus Christus zelf is, dan zou je er toch haast naartoe willen kruipen?”

Ik ben vaak geneigd om af te gaan op mijn gevoel. ‘Voel’ ik Jezus’ aanwezigheid? We kunnen langs Jezus lopen in het tabernakel en niet eens naar Hem omkijken, omdat we niets ‘voelen’. Jezus staat het toe dat wij Hem negeren, omdat Hij zoveel van ons houdt.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ik hoop dat niemand Jezus mag negeren, omdat Hij te klein is. Ik hoop dat niemand de Mis op zondag overslaat, omdat hij of zij niets voelt. Ik bid dat we niet meer naar de Mis gaan om te kijken, maar dat we naar de Mis gaan om Jezus te aanbidden en zo ons apostelschap ten beste mogen uitoefenen.

Vijf tips

Met het opheffen van de coronamaatregelen mogen we weer kiezen of we Christus op de hand willen ontvangen of op de tong. De Kerk vindt beide vormen goed. Probeer bewuster ter communie te gaan door na te denken over hoe jij Jezus wilt ontvangen. Deze vijf overwegingen kunnen daarbij helpen:

  1. ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden’. Dit gebed duidt op volledig vertrouwen in Jezus. Nadat je dit gebed hebt gebeden met iedereen in de kerk, herhaal dit gebed dan in jezelf. Richt je eerst tot God de Vader, dan tot God de Zoon en vervolgens tot God de Heilige Geest.
  2. Als de priester tijdens de consecratie de instellingswoorden uitspreekt, sluit dan je ogen. Het is op dat moment niet de priester die die woorden zegt, maar het is Jezus zelf! Door je ogen te sluiten, kun je je dit makkelijker bedenken.
  3. Vraag aan Maria of zij jou helpt om haar Zoon waardig te ontvangen. Jezus wil dat we door Maria tot Hem komen. Deze weg is de mooiste weg naar Jezus.
  4. Bid een Weesgegroet als je in de rij staat om Christus te ontvangen.
  5. Vraag aan je engelbewaarder om jou aan te vullen waar jij tekortschiet in jouw aanbidding.

Jezus houdt zoveel van jou, dat Hij zichzelf klein maakt. Hij wil bij jou zijn, in de intimiteit van de communie.