<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in België

Belgische bisschoppen bij misbruikcommissie: ‘Misbruik tastte geloofwaardigheid Kerk aan’

Emma Koevoets 29 januari 2024
image
Aartsbisschop Luc Terlinden staat de pers te woord na zijn aantreden in juni 2023. Foto: KN - Luuk van den Einden

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement benadrukten bisschoppen Luc Terlinden en Johan Bonny opnieuw de ernst van seksueel misbruik binnen de Kerk. De secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie dringt aan op een ontmoeting tussen de paus en slachtoffers. 

Terlinden opende de zitting met een verklaring waarin hij oprecht zijn verontschuldigingen aanbood aan alle slachtoffers van misbruik. Hij benadrukte dat dergelijke daden in schril contrast staan met de kernwaarden van de Kerk: “Het misbruik tastte de geloofwaardigheid van de Kerk aan.”

Bonny en Terlinden werden in het Vlaams Parlement gehoord door de onderzoekscommissie die daar is ingesteld na de documentaire Godvergeten. De commissie werd in het leven geroepen wegens de ophef over misbruik in de Kerk die na de uitzending van de documentaire ontstond.

‘Had nooit mogen gebeuren’

“Het seksueel misbruik had nooit mogen gebeuren, zeker niet door iemand met een pastorale opdracht”, sprak Terlinden. “Het is in tegenspraak met de boodschap die de Kerk wil uitdragen, met het onderwijs en de opvoeding die zij wil aanbieden, met de warme en geborgen gemeenschap die zij wil vormen, en vooral ook met de verkondiging van Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens.”

“De meerderheid van de daders was al overleden op het moment dat een misbruikslachtoffer zich meldde.”

Terlinden erkende de vooruitgang die is geboekt in de aanpak van misbruik, maar benadrukte dat het leerproces nog niet is afgerond. Hij pleitte voor voortdurende dialoog en samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief parlementaire commissies, om de slachtoffers bij te staan en gerechtigheid te waarborgen.

Centraal meldpunt

Bisschop Johan Bonny sprak over de noodzaak van een nieuwe, tweede fase van bijstand en aanpak. Er is volgens hem nood aan medische ondersteuning. Dit moet financieel toegankelijk moet worden gemaakt voor alle misbruikslachtoffers.

Er wordt door de bisschoppen gedacht aan een centraal meldpunt en toegang tot aangepaste zorg. Deze maatregelen, zo betoogde Bonny, zijn van belang voor de rechtvaardige en gelijke behandeling van alle burgers.

Secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie Bruno Spriet benadrukte tijdens de hoorzitting dat preventie van misbruik topprioriteit moet zijn en dat nultolerantie de norm moet zijn binnen de Kerk. Hij beloofde zich in te zetten voor hervormingen om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen.

Maatregelen tegen daders

De meerderheid van de daders was al overleden op het moment dat een misbruikslachtoffer zich meldde. Van de nog levende daders zijn er zestien door Rome uit hun ambt als priester en uit het religieuze leven gezet, terwijl de rest door hun bisschop of overste volledig uit hun pastorale taken zijn ontslagen.

Anderen zijn overgeplaatst naar niet-pastorale functies. Wat betreft de bedienaren van de eredienst onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, zijn alle personen tegen wie ooit een klacht liep ofwel uit hun rol verwijderd of is de verwijderingsprocedure nog aan de gang.

Schandaal bedreigt pausbezoek

In het geval van de kwestie rondom emeritus-bisschop Roger Vangheluwe hebben de bisschoppen herhaaldelijk en recentelijk bij de nuntius en de Vaticaanse autoriteiten aangedrongen op het ontnemen van zijn titel. Het schandaal blijft een zware last op de slachtoffers, hun families en de samenleving wegen en dreigt nu zelfs het pausbezoek aan België te overschaduwen.

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Daarom hebben de bisschoppen vanaf het begin benadrukt dat tijdens dit bezoek voldoende tijd en ruimte moet worden gereserveerd voor persoonlijke ontmoetingen tussen paus Franciscus en misbruikslachtoffers die met hem willen spreken. Spriet benadrukte dat een dergelijke ontmoeting essentieel is: “Wij kunnen ons geen pausbezoek voorstellen zonder zo’n ontmoeting.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.