fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus benoemt nieuwe rector en reorganiseert Lateraanse Universiteit

Anton de Wit 2 augustus 2023
image
Paus Franciscus bezoekt de Pauselijke Lateraanse Universiteit in 2021 bij de lancering van een leerstoel rond duurzaamheid. Foto: CNS - Vatican Media

Paus Franciscus haalt de teugels aan bij de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome. Hij benoemde een nieuwe rector en voert een reorganisatie door; een algemeen directeur gaat voortaan de bedrijfsvoering ter hand nemen. Deze universiteit geldt als de voornaamste proeftuin voor de theologische speerpunten van Franciscus’ pontificaat.

De nieuwe rector is de Italiaanse moraaltheoloog en pater redemptorist Alfonso Amarante. Met zijn aanstelling tot rector werd hij ook meteen benoemd tot aartsbisschop. Amarante volgt Vincenzo Buonomo op. Die werd door de paus benoemd tot algemeen adviseur van de staat Vaticaanstad.

‘Moeizame en hoopvolle taak’

In een brief aan de nieuwe rector sprak paus Franciscus de hoop uit dat Amarante de “moeizame en hoopvolle taak” van zijn voorganger voortzet om “de Lateraanse Universiteit robuuster en wendbaarder te maken om haar eerste taak beter te vervullen: de waarheid en vreugde van het evangelie verkondigen door studie, reflectie en academisch werk.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Dat proces, zo schrijft Franciscus, zal van Amarante “intelligentie, voorzichtigheid, creativiteit en moed” vragen.

Reorganisatie

De benoeming is meer dan een personeelswisseling. In zijn brief kondigde de paus tevens een reorganisatie aan die op 12 september zal beginnen. De meest in het oog springende verandering is dat de rector voortaan bijgestaan zal worden door een door de paus benoemde directeur “voor de administratie en het economisch beheer”, een nieuwe functie bij de Lateraanse Universiteit.

“De universiteit was vaak een soort proeftuin voor de speerpunten van Franciscus' beleid, maar er waren ook barsten in de verstandhouding”

De reorganisatie zal worden begeleid door een ‘Hoge Coördinatieraad’, een orgaan dat al in 2021 werd opgericht en waar de paus nu zes nieuwe leden voor benoemt. Doel van het reorganisatieproces is “de bijzondere band tussen de Lateraanse Universiteit en de Apostolische Stoel institutioneel beter tot uitdrukking te brengen”.

Nauwe band

Van de zeven pauselijke universiteiten in Rome is het in 1773 opgerichte Lateranum altijd het nauwst verbonden geweest aan de paus – niet in de laatste plaats omdat het door het bisdom Rome wordt gerund, waar de andere universiteiten veelal aan religieuze ordes en congregaties zijn toevertrouwd.

image
De Pauselijke Lateraanse Universiteit . Foto: CNS - Paul Haring

De relatie is tijdens het pontificaat van Franciscus alleen maar hechter geworden. Veelal gebruikte hij de universiteit als een soort proeftuin voor de speerpunten van zijn eigen beleid. De grote thema’s van zijn encyclieken kregen een plek in het curriculum; in het verlengde van zijn encycliek Fratelli tutti kwam er een vak ‘vredeswetenschappen’, na Laudato si’ kwam er een studieprogramma over ecologie en milieu.

Andere focus

Maar er waren ook barsten in de verstandhouding. Het sterkst kwam dat naar voren in de relatie met het aan de universiteit verbonden Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin. Franciscus veranderde de naam ervan en – belangrijker nog – de focus. Door een statutenwijziging in 2019 werd de insteek ervan minder moraaltheologisch en meer sociaalwetenschappelijk. Het zette kwaad bloed bij een deel van de studenten, docenten en alumni.

Voor dergelijke theologische meningsverschillen, maar misschien vooral ook om een eeuwenoud academisch instituut een meer eigentijdse bedrijfsvoering te geven, wenst Franciscus de nieuwe rector dus “intelligentie, voorzichtigheid, creativiteit en moed” toe.

https://www.kn.nl/abonnementen/