fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus blikt terug op bezoek Thailand en Japan

KN Redactie 28 november 2019
image
Paus Franciscus wordt enthousiast begroet in Japan. CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 27 november blikte paus Franciscus terug op zijn reis naar Thailand en Japan.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Ik ben gisteren teruggekeerd van mijn apostolische bezoek aan Thailand en Japan, een geschenk waarvoor ik de Heer heel dankbaar ben. Ik wil opnieuw de autoriteiten en de bisschoppen van beide landen bedanken.

Zij hebben me uitgenodigd en me met heel veel egards ontvangen. Maar vooral wil ik de Thaise en Japanse bevolking bedanken. Dit bezoek heeft mijn gevoel van nabijheid en mijn liefde voor beide volken vergroot. Moge God hen rijkelijk zegenen met voorspoed en vrede.

Volk ‘met de mooie glimlach’

Thailand is een oud rijk dat zeer gemoderniseerd is. Bij mijn bezoeken aan de koning, de premier en de andere autoriteiten heb ik de rijke geestelijke en culturele traditie van het Thaise volk, het volk ‘met de mooie glimlach’, geëerd. De mensen daar glimlachen.

Ik heb hun inzet geprezen voor het creëren van harmonie tussen de verschillende groepen in het land, zodat iedereen kan profiteren van de economische ontwikkeling en de plaag van uitbuiting, vooral van vrouwen en minderjarigen, uitgebannen kan worden.

Interreligieuze dialoog

Het boeddhisme is een integraal onderdeel van de geschiedenis en het leven van dit volk. Om die reden heb ik een bezoek gebracht aan de hoogste patriarch van de boeddhisten. Daarmee ging ik voort op de weg van wederzijds respect, die ingezet is door mijn voorgangers, zodat wereldwijd de compassie en de broederschap kunnen toenemen.

In die zin was ook de oecumenische en interreligieuze ontmoeting, in de grootste universiteit van het land, van grote betekenis.

Nieuwe familie

Het getuigenis van de Kerk in Thailand komt ook naar voren in het werk voor de zieken en de armen. Het ziekenhuis Saint Louis is wat dat betreft een uitblinker. Ik heb dat ziekenhuis bezocht en heb er de medewerkers bemoedigd en enkele patiënten ontmoet.

Ik heb ook tijd doorgebracht met de priesters en de religieuzen, met de bisschoppen en ook met mijn mede-jezuïeten. In Bangkok heb ik in het stadion de Mis gecelebreerd met Gods volk en vervolgens in de kathedraal met de jongeren. Daar hebben we ervaren dat ook de gezichten en de stemmen van het Thaise volk deel uitmaken van de nieuwe familie, die is gevormd door Jezus Christus.

“Om het leven te beschermen, moet je ervan houden”
- Paus Franciscus

Kleine Kerk van Japan

Vervolgens ben ik naar Japan gegaan. Bij mijn aankomst in de nuntiatuur in Tokio, werd ik ontvangen door de bisschoppen van het land. Met hen heb ik meteen gesproken over de uitdaging om herders te zijn van een hele kleine Kerk, die desondanks drager is van het levende water, het Evangelie van Jezus.

‘Het beschermen van elk leven’ was het motto van mijn bezoek aan Japan, een land dat de sporen draagt van de plaag van de atoombommen.

Atoombommen

Japan is voor de hele wereld de woordvoerder van het fundamentele recht op leven en vrede. In Nagasaki en Hiroshima heb ik gebeden, en heb ik enkele overlevenden en familieleden van slachtoffers ontmoet. Ik heb kernwapens wederom scherp veroordeeld, net als de hypocrisie om te praten over vrede, terwijl je wapengerei maakt en verkoopt.

Na die tragedie heeft Japan een buitengewoon vermogen getoond om te strijden voor het leven. Het land deed dat recent nog, na de drievoudige ramp in 2011: de aardbeving, tsunami en het ongeluk in de kerncentrale.

Leegte in het leven

Om het leven te beschermen, moet je ervan houden. Een grote bedreiging voor de meest ontwikkelde landen vandaag de dag, is dat zij het gevoel voor het leven verliezen.

De eerste slachtoffers van die leegte in het leven zijn de jongeren. Daarom was er voor hen een ontmoeting in Tokio georganiseerd. Ik heb naar hun vragen en dromen geluisterd. Ik heb ze bemoedigd om samen elke vorm van pesten te bestrijden, en de angst en de geslotenheid te overwinnen, door zich open te stellen voor Gods liefde, in het gebed en in de dienstbaarheid aan de naasten.

Op de Sophia-universiteit heb ik andere jongeren ontmoet, evenals de academische gemeenschap. Die universiteit wordt, net als de andere katholieke scholen, zeer gewaardeerd in Japan.

Trouw blijven

In Tokio kreeg ik de gelegenheid om keizer Naruhito te bezoeken. Ik bedank hem daarvoor opnieuw. Ook heb ik de autoriteiten van het land en het corps diplomatique ontmoet. Ik heb de wens uitgesproken dat er een cultuur van ontmoeting en dialoog mag ontstaan, die gebaseerd is op wijsheid en het verbreden van de eigen horizon.

Door trouw te blijven aan de religieuze en morele waarden, en open te blijven staan voor de evangelische boodschap, kan Japan een drijvende kracht vormen voor een rechtvaardigere en vreedzamere wereld en voor de harmonie tussen mens en milieu.

Beste broeders en zusters, laten we de bevolking van Thailand en Japan aan Gods goedheid en voorzienigheid toevertrouwen. Bedankt. (Vert. SK)