<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Bisschoppen vragen katholieke kiezers om een samenleving waar ‘iedereen mee kan doen’

Luuk van den Einden 3 november 2023
image
In een brief roepen de Nederlandse bisschoppen gelovigen op om in het stemhokje niet alleen aan zichzelf te denken. Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken

De Nederlandse bisschoppen vragen gelovigen om straks in het stemhokje niet alleen aan zichzelf te denken. In een brief roepen ze katholieke stemmers op om stil te staan bij onderwerpen als solidariteit en polarisatie en spreken ze zich tegelijkertijd uit tegen de “vérgaande gendertheorie”.

“Dat we in een democratie leven betekent niet alleen dat we mogen stemmen, maar ook dat we dat doen met het oog op wat goed is voor allen en niet alleen met het oog op wat goed is voor onszelf”, schrijven de Nederlandse bisschoppen aan alle gelovigen in een brief die zij ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november hebben opgesteld.

‘Cultuur van het leven’

Stemadvies geven de bisschoppen al lang niet meer, maar wel vragen ze gelovigen om na te denken over wat hun stem voor de samenleving betekent. Vertrekkend vanuit de katholieke sociale leer en verwijzend naar paus Franciscus’ encycliek Fratelli tutti, waarin de paus oproept tot een “betere soort politiek” die algemeen welzijn centraal stelt, vraagt de bisschoppenconferentie de katholieke kiezer om te kiezen voor politici die solidariteit, menselijke waardigheid en welzijn belangrijk vinden.

“Dat we in een democratie leven betekent niet alleen dat we mogen stemmen, maar ook dat we dat doen met het oog op wat goed is voor allen.”
- Nederlandse bisschoppen

Daarnaast noemen de bisschoppen ook een aantal onderwerpen die volgens hen in het achterhoofd van stemmende gelovigen thuishoren. Een daarvan is de bescherming van het menselijk leven. “Ons geloof in de waardigheid van iedere mens roept op tot het bevorderen en beschermen van een ‘cultuur van het leven’ waarin geen plaats is voor abortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding.”

“Iedere mens is door God gewild. Dat betekent dat de menselijke waardigheid niet afhangt van ziekte, gezondheid, levensverwachting of kwaliteit van het leven”, aldus de bisschoppen.

‘Vérgaande gendertheorie’

Hoewel het slechts sporadisch terugkomt in de verkiezingsprogramma’s van de partijen, gaan de bisschoppen ook uitgebreid in op de zogenaamde ‘gendertheorie’, oftewel het idee dat het sociale aspect van man- of vrouw-zijn losstaat van het biologische geslacht. In de prominentie van dat onderwerp valt de hand van kardinaal Wim Eijk te herkennen; tijdens het ad limina-bezoek van de bisschoppen aan Rome in 2022 verzocht hij de paus nog om een ‘genderencycliek’ te schrijven.

“Het idee dat geslacht niet aangeboren en niet onveranderlijk is, wint terrein en wordt onderwezen op scholen als zelfbeschikking.”
- Nederlandse bisschoppen

“In alle sectoren van de samenleving wordt momenteel de meest vérgaande gendertheorie op grote schaal doorgevoerd”, constateren de bisschoppen. “Het idee dat geslacht niet aangeboren en niet onveranderlijk is, wint terrein en wordt onderwezen op scholen als zelfbeschikking. Dit idee is onverenigbaar met de christelijke visie op het menselijk leven.”

Klimaat en polarisatie

Verder vragen de bisschoppen gelovigen om na te denken over de bescherming van het klimaat en de natuur en spreken ze hun bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie in het land. Met het oog op het conflict in Palestina en Israël zien ze dat “met name joden alsook moslims” daar “negatieve gevolgen van ondervinden”.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Politici ontwikkelen beleid met concrete acties tot gevolg”, besluiten de bisschoppen. “Samen met hen en alle andere mensen willen we bouwen aan een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, waar mensen omzien naar elkaar en waar iedereen mee kan doen.”

Lees hier de volledige brief van de bisschoppen.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.