fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Aartsbisdom Avignon

Selinde van Dijk-Kroesbergen

Gepensioneerde Franse aartsbisschop laat een verdeeld Avignon achter

Paus Franciscus heeft het ontslag van de aartsbisschop van Avignon aanvaard. Jean-Pierre Cattenoz leidde achttien jaar het Franse bisdom, dat nu als zorgenkindje achterblijft.