fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: prenatale screening

Catholic News Service

Paus: ‘Abortus is nooit het antwoord’

"Is het toegestaan een menselijk leven te elimineren om een probleem op te lossen? Nee."
KN Redactie

Meer abortussen om afwijking kind

Het aantal abortussen wegens mogelijke afwijkingen bij het ongeboren kind is in 2017 toegenomen tot 1152. In 2016 waren dat er nog 1011. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook neemt het aantal abortussen per duizend levendgeborenen langzaam toe.