<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in België

Vlaamse bisschoppen publiceren liturgie voor zegening homorelaties

Luuk van den Einden 20 september 2022
image
De bisschoppen van Vlaanderen hebben als eersten ter wereld een liturgie gepubliceerd voor de zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Foto: CNS - Jim Urquhar, Reuters

De Kerk in Vlaanderen stemt in met de zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. De bisschoppen hebben een aanspreekpunt Homoseksualiteit en geloof opgezet en liturgische suggesties voor de zegening van homorelaties uitgebracht.

Om de pastorale zorg en begeleiding van homoseksuele mensen in de structuur van de Kerk te verankeren, hebben de Vlaamse bisschoppen een aanspreekpunt Homoseksualiteit en geloof opgericht. Dat melden Kerknet en Nederlands Dagblad. De bisschoppen borduren daarmee naar eigen zeggen voort op de exhortatie Amoris Laetitia, waarin paus Franciscus schrijft “dat elke mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, in zijn waardigheid gerespecteerd en met respect bejegend moet worden”.

Integratie

De bisschoppen laten weten dat homoseksuele gelovigen waardering en steun verdienen, of ze nu celibatair leven of een relatie hebben. “Want ook deze relatie, ofschoon geen kerkelijk huwelijk, kan voor de betrokkenen bron zijn van vrede en gedeeld geluk”, schrijven ze in het document waarin ze de oprichting aankondigen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het pas opgerichte aanspreekpunt gaat zich richten op het bevorderen van ontmoeting en gesprekken tussen pastorale werkers en homoseksuele personen of koppels, omdat dat volgens de bisschoppen “een belangrijke schakel tot integratie in de geloofsgemeenschap” is.

Suggesties voor zegening

De bisschoppen schrijven dat tijdens pastorale ontmoetingen met homoseksuele paren regelmatig gevraagd wordt naar “een gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen”. De bisschoppen benadrukken dat dit niet hetzelfde is als het sacrament van het huwelijk, maar geven wel een suggestie voor hoe zo’n zegening zou kunnen verlopen.

Hun suggestie heeft ruwweg de vorm van een woord- en gebedsdienst, met onder meer ruimte voor lezing uit de Bijbel, een gebed van de gemeenschap, een voorbede en het Onzevader. Ook geven ze een voorbeeld van een tekst waarmee het koppel tegenover God kan uitdrukken hoe zij in hun relatie staan.

De liturgie sluit af met een zegenwens; volgens Willy Bombeek, coördinator van het aanspreekpunt, houdt dat een uitdrukkelijke zegening van het koppel in, aldus Nederlands Dagblad.

Andere koers dan Rome

De Vlaamse bisschoppen doen hiermee iets wat waarschijnlijk nog nooit eerder in de Kerk is gebeurd. Door ruimte te geven aan de zegening van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht varen ze een andere koers dan het Vaticaan. Het Dicasterie voor de Geloofsleer stelde in maart 2021 nog dat de kerkelijke zegening van homoseksuele relaties niet mogelijk is.

De Belgische bisschoppen – dus niet alleen de Vlaamse – lieten kort daarop gezamenlijk weten te beseffen dat het Vaticaanse besluit “pijnlijk overkomt” op homoseksuele katholieken en hun naasten. De Antwerpse bisschop Johan Bonny publiceerde een brief in dagblad De Standaard waarin hij schreef “boos en beschaamd” te zijn over het Vaticaanse standpunt.

Het aanspreekpunt geldt vooralsnog enkel voor de Nederlandstalige bisdommen in België. Ook is niet bekend of de bisschoppen van Wallonië op de hoogte zijn van het Vlaamse initiatief. Volgens Cathobel, de website van de Franstalige Kerk in België, hebben de Waalse bisschoppen nog niet gereageerd op het nieuwe plan van hun collega’s. Wel meldt de website dat er misschien in de nabije toekomst “een gemeenschappelijke aanpak door de Franstalige bisschoppen kan worden ontwikkeld”.

Naar Rome

Nederlands Dagblad meldt dat woordvoerder Geert De Kerpel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel zegt dat de liturgische suggesties voor zegening en de instelling van het aanspreekpunt niet voor publicatie aan het Vaticaan zijn voorgelegd. Van 21 tot 26 november gaan de Belgische bisschoppen op ad limina-bezoek naar het Vaticaan, waar ze met de paus en verschillende curieorganen zullen spreken over de staat van de Kerk in hun land.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ook in Duitsland wordt geregeld gesproken over het al dan niet kerkelijk zegenen van homorelaties. In het aartsbisdom Berlijn waren vorig jaar augustus plannen om een kerkelijk aanspreekpunt voor homoseksuele mensen op te richten, maar over de opvolging van dat voornemen is weinig bekend.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.