fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Homoseksualiteit

Peter Doorakkers

Kardinaal De Kesel: ‘Duidelijk signaal gegeven’ met voorstellen homopastoraat

In een interview met weekblad Tertio spreekt kardinaal Jozef De Kesel deze week onder meer over de positie van vrouwen en jongeren in de Kerk, en hoe de Kerk omgaat met homoseksuelen.
Gina Christian - OSV News

Amerikaanse polemieken: bisschop beticht kardinaal van ‘ketterij’

Twee Amerikaanse prelaten hebben onlangs in de media “harde woorden” gesproken over het ontvangen van de heilige communie, seksuele zonde, pastorale hulp aan gemarginaliseerde katholieken en beschuldigingen van ketterij onder kerkleiders.
Jan-Jaap van Peperstraten

Civitas Christiana provoceert en verdraait de katholieke leer

De beweging Civitas Christiana verkreeg notoriteit in de nasleep van de ophef over kinderboekenschrijver Pim Lammers. Hoewel zij zich luidkeels met de Kerk associeert, is zij er niet aan verbonden en verdraait zij de katholieke leer.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus veroordeelt critici die ‘punten willen scoren’ met overleden Benedictus

Paus Franciscus kon met emeritus-paus Benedictus XVI “over alles praten”, zei hij tijdens de gebruikelijke persconferentie aan boord van het vliegtuig naar Rome. De dood van Benedictus wordt volgens hem “geïnstrumentaliseerd” door mensen die hun eigen positie willen versterken.
Luuk van den Einden

‘Niet leuk, wel belangrijk’: paus krijgt liefst openlijke kritiek

Met de dood van Benedictus heeft paus Franciscus “een vader” verloren en wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen zijn “onrechtvaardig”. In een uitgebreid interview met een Amerikaanse persbureau stond paus Franciscus stil bij deze en meer onderwerpen.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Vaticaanse ‘seksualiteitsadviseur’ geschorst wegens beschuldigingen van seksueel misbruik

Het Vaticaan heeft Tony Anatrella, een Franse priester die jarenlang een prominente Vaticaanse seksualiteitsadviseur was, verplicht te stoppen met zijn activiteiten als psychotherapeut vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik van jonge mannen. Ook is hij als priester geschorst.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Anglicaanse Kerk wil zegening voor burgerlijk gehuwde homostellen

De anglicaanse Kerk van Engeland wil het zegenen van burgerlijke huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Er ligt een reeks voorstellen die tijdens de Algemene Synode van de Kerk begin februari besproken zullen worden.
KNA

Steekproef: internationaal weinig draagvlak voor Duitse kerkhervormingsideeën

Uit een niet-representatieve enquête onder 599 katholieke academici in 67 landen blijkt dat de meningen over de hervormingsvoorstellen van de Synodale Weg in de katholieke Kerk in Duitsland sterk uiteenlopen.
Peter van Duyvenvoorde

Discussie over homoseksualiteit

Door de discussie over het zegenen van relaties van homoseksuele koppels in de Vlaamse Kerk, vraagt Peter van Duyvenvoorde zich af wie er katholieker leeft: een trouw samenlevend homoseksueel koppel of de vreemdgaande getrouwde man en vrouw?
Kardinaal Wim Eijk

Ook Vlaamse bisschoppen moeten zich houden aan de kerkelijke leer

De verklaring van de Vlaamse bisschoppen over het zegenen van homorelaties stuit op ethische bezwaren, gaat tegen het Vaticaan in en neemt het risico katholieken in verwarring te brengen. Het valt te hopen dat Rome snel terugname ervan eist – en dat de bisschoppen daaraan gehoor zullen geven.
Anton de Wit

Een ‘ongeordende liefde’ voor de leer?

Wat je verder ook van vindt van het Vlaamse voornemen homorelaties te zegenen, en hoe het kerkpolitiek ook zal vallen: feit blijft dat hier een reëel pastoraal dilemma aan de orde is.
1 2 3 4