fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Bisschop Hendriks: ‘Het heeft aan vorming van gelovigen ontbroken’

Francesco Paloni 16 augustus 2022
image
Mgr. Jan Hendriks is sinds 1 juni 2020 bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Foto: Jan Peeters

De Nederlandse Kerk heeft niet voldoende geïnvesteerd in de vorming van gelovigen, concludeert bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam uit de synodale luisterfase in zijn bisdom. Volgens hem moet de synodale Kerk van de toekomst juist hierop inzetten.

Hendriks zegt in een interview op katholiekleven.nl, het platform van de Nederlandse kerkprovincie, dat het consultatieproces ter voorbereiding op de algemene bisschoppensynode over synodaliteit in 2023, “heel belangrijk is geweest”.

Zo zijn er bijeenkomsten geweest in alle dekenaten, maar waren er ook gesprekken over de rol van vrouwen in de Kerk of oecumene. Dat heeft, aldus de bisschop, “een goed beeld gegeven” van alle gelovigen in zijn bisdom.

‘Wat zegt de Geest jou?’

Wat de bisschop echter het meeste trof, was dat er “iets ontbreekt in de vorming van het geloof”, vooral bij de oudere generatie gelovigen. Hij wijdt dit aan het feit dat de Nederlandse Kerk in de afgelopen zestig jaar niet voldoende heeft gedaan op dit gebied.

“Dan kom je heel gauw terecht in discussies voor of tegen, zoals vrouwen in het ambt of rond thema’s zoals die in de maatschappij spelen”, aldus Hendriks. “Terwijl het eigenlijk juist zou moeten gaan over: hoe kijk je er tegenaan vanuit je geloof? Wat heeft de Heilige Geest je hierin te zeggen?”

Geloofsbeleving

Vooral jongeren vroegen hierom tijdens de synodale bijeenkomsten, merkt de bisschop op. “Ze hebben behoefte aan zaken als geloofsbeleving, -verdieping en duidelijkheid. Voor hen was soms een waardige viering van de liturgie heel belangrijk. Dat heeft iets moois, maar het laat ook zien hoe belangrijk vorming is.”

Hendriks staat in het interview onder meer stil bij het belang van een synodale Kerk voor de toekomst. “We moeten samen de missionaire taak van de Kerk vervullen en steeds meer gemeenschap worden.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dat betekent volgens de bisschop “niet zozeer van de Kerk een democratie te maken, maar zoals de paus beklemtoont: de gave van de Heilige Geest te kunnen ontvangen”.

Opbouw van de Kerk

De bisschop citeert de dogmatische constitutie Lumen Gentium uit het Tweede Vaticaans Concilie, die benadrukt dat “alle gelovigen de gave van de Heilige Geest hebben”. De constitutie spreekt volgens Hendriks zelfs over de onfeilbaarheid van het geheel van de gelovigen.

“Dat is niet een meerderheid van stemmen, het gaat om hoe de Heilige Geest de Kerk leidt. In de kracht van de Geest, kan iedere gelovige zijn of haar bijdrage leveren aan de opbouw van de Kerk”, stelt de bisschop.

Bekering

Waar het gaat om gemeenschap, deelname en missie (de drie speerpunten van het synodaal proces), ziet de bisschop ruimte voor verdere groei in zijn bisdom. Hij noemt bekering als de absolute voorwaarde voor de toekomst van de Kerk.

“Je kunt alleen maar Kerk zijn als je begint met het verlangen om je te bekeren. Niet met een andere houding, maar het verlangen om je steeds meer te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Daar begint alles mee.”

Bisschoppen aan het woord

Katholiek Leven publiceert een reeks van interviews waarin de Nederlandse bisschoppen ingaan op vragen rondom synodaliteit. Eerder in deze reeks kwamen al bisschop Jan Liesen, bisschop Gerard en Korte en kardinaal Wim Eijk aan het woord.

De wereldwijde ‘luisterfase’ over synodaliteit ging in het afgelopen jaar ook in Nederland van start en mondde uit in een serie rapporten. Daaruit komt de Nederlandse inbreng voort voor de bisschoppensynode over synodaliteit, die in 2023 in Rome plaatsvindt.

Bekijk hier het volledige interview met bisschop Jan Hendriks. 

https://www.kn.nl/abonnementen/