fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: document

Luuk van den Einden

Over pauselijke veelschrijvers en Vaticaanse ghostwriters

Paus Franciscus staat bekend als een notoir veelschrijver, maar ook hij kan het niet winnen van wijlen paus Johannes Paulus II.
Peter Doorakkers

Duitse discussies

Bisschoppelijke kritiek alom in Duitsland, na een Vaticaanse document over parochievernieuwing. Maar de Duitse bisschoppen kunnen beter de handen aan de ploeg van de (her)evangelisatie slaan.
Elise Ann Allen - Crux

Vaticaan: priestertekort geen reden om parochie op te heffen

In een nieuwe, niet-bindende instructie moedigt het Vaticaan parochies aan om het parochieleven te vernieuwen. De passage over parochiefusies valt op.
KN Redactie

Paus blij met internationaal comité interreligieuze dialoog

Een internationaal comité zal het document implementeren dat paus Franciscus en groot-imam al-Tayeb in februari ondertekenden.