fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Debat

Erik Borgman

De Balie een kerk? Laat de Kerk dat omarmen!

De directeur van De Balie wil van zijn Amsterdamse debatcentrum een kerkgenootschap maken. Dat is meer dan een gelegenheidsargument om in coronatijd toch open te kunnen – en stelt zowel De Balie als de Kerk voor vragen.
Ward Biemans

De bedenktermijn voor een abortus helpt leed voorkomen

De bedenktijd van vijf dagen voor een abortus zou overbodig zijn. Gezien de mogelijke mentale gevolgen ervan, zou die termijn juist gehandhaafd moeten blijven.
Albert van der Woerd

In de VS is het midden uitgedroogd

Het is tekenend voor het politieke klimaat in de Verenigde Staten dat het midden vrijwel helemaal is uitgedroogd, schrijft Albert van der Woerd. Hij ziet het ook op school waar leerlingen verbaasd zijn dat hij zo neutraal blijft in de preek.
Gerard de Korte

De Kerk kan boeren én milieubeschermers helpen

De Kerk kan niet bepalen wat de beste landbouwmethode is. Maar zij kan wel helpen om tot een goed debat over duurzaamheid te komen.
Anton de Wit

De griezelige dynamiek van de verziekte debatcultuur

Iedereen krijgt zomaar een microfoon onder de neus geschoven, maar zint het ons niet wat we horen, dan moet die persoon direct buitengesloten worden.
Sjoukje Dijkstra

Kloof tussen pro-life en pro-choice lijkt groter dan ooit

Harde woorden klonken er tijdens een debatavond van pro-abortusactivisten. Waarom wordt de dialoog niet aangegaan met de pro-lifebeweging?
Marie-Therese Hengst

Tijd voor een nieuw abortusdebat dat het gevoel overstijgt

Dat ouders levenloos geboren kinderen in het bevolkingsregister kunnen laten inschrijven, zou onze kijk op de beschermwaardigheid van het leven moeten veranderen.