fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Veertigdagentijd

Katie Prejean McGrady

Die vervelende, maar noodzakelijke Veertigdagentijd

Er is absoluut niks leuks aan de Veertigdagentijd. Maar hoe ongezellig ook, we hebben die periode wel nodig.
Carol Zimmermann - Catholic News Service

Waarom het geven van aalmoezen zo weinig aandacht krijgt

Als het gaat om de drie vormen van boetedoening tijdens de Veertigdagentijd, krijgt het geven van aalmoezen veruit de minste aandacht.
Carol Glatz - CNS

‘Laat u met God verzoenen’: paus Franciscus’ boodschap voor de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een kans om onze koers te verleggen, een kans die "Gods onwrikbare wil" uitdrukt "om zijn dialoog van verlossing met ons niet te onderbreken".
Carolyn Woo

De worsteling tussen gul zijn en het verlangen naar controle

Ik word tijdens de Veertigdagentijd heen en weer getrokken tussen het verlangen gul te zijn met mijn bezit en het verlangen naar zekerheid en controle.
KN Redactie

Jezus openbaart Gods aanwezigheid en redding

Tijdens de algemene audiëntie van 17 april sprak paus Franciscus over Jezus’ gebed tot de Vader.
Lammert de Hoop

De kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag loopt mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, met parochianen de kruisweg van Titus Brandsma in Dokkum. Wat is het verhaal erachter?
KN Redactie

Paus viert Witte Donderdag opnieuw in de gevangenis

Paus Franciscus zal op Witte Donderdag de liturgische voetwassing opnieuw uitvoeren bij gevangenen.
Mgr. Ron van den Hout

Overweging: Wat is er met de zonde gebeurd?

Kunnen we nog wat met de term 'zonde'? Bisschop Ron van den Hout pleit in deze Veertigdagentijd voor een herwaardering van dit beladen begrip.
KN Redactie

Diverse thema’s in Vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

Het belang van gebed, de hang naar het materiële, de zorg voor de schepping en de dreiging in de wereld. Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen in de Vastenboodschappen van de Nederlandse bisschoppen.
KN Redactie

Tijd om de koers van ons leven terug te vinden

“Ja, het is moeilijk om te leven zoals Jezus je vraagt te doen. Maar het leidt ons naar het doel: naar de Heer en naar een leven dat niet vergaat.” Dat zei paus Franciscus tijdens de Mis van Aswoensdag.
Andre van Aarle

Tijd voor bezieling

De Veertigdagentijd is weer begonnen. Laten we deze tijd gebruiken om de Eucharistie intens te vieren, want die maakt de Kerk.
1 5 6 7 8