Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: barmhartigheid

Paulina Guzik - OSV News

Pauselijk aalmoezenier vanuit Oekraïne: ‘Stop de onzin van de oorlog!’

Het is zijn achtste en naar eigen zeggen meest aangrijpende bezoek aan Oekraïne. Kardinaal Konrad Krajewski, pauselijk aalmoezenier, roept de wereld op om Oekraïne zonder verder uitstel te helpen zodat de “onzin van de oorlog” stopt.
André Roes

Lourdes, plaats van lijden en barmhartigheid

In Matteüs 9 staat voor mij een sleutelzin uit het Evangelie: “Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder”.
Michel Hagen

Goddelijke Barmhartigheid

God heeft de last van de zonde op zich genomen en gedragen tot het bittere einde. Nu moeten de apostelen dezelfde weg opgaan. Daartoe ademt Jezus de Heilige Geest, over hen en in hen.
André Roes

God heeft een groot hart

De parabel van de verloren zoon leert dat God in overvloed vergeeft, ver boven wat wij in ons gebed hopen en verwachten. Alleen de barmhartigheid kan wat zondig, verdwaald en ontaard is redden.
André Roes

De taal van de barmhartigheid is niet galmend of schel

“Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal”, zegt Paulus. Zo is het ook met de barmhartigheid. Zij heeft haar eigen taal, haar eigen klank.
André Roes

Vergeving en barmhartigheid horen als een tweeling bij elkaar

Wie er oog voor heeft, kan het overal zien: vergeving en barmhartigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
André Roes

Wachten op de barmhartigheid

Onder de oppervlakte van de zelfverzekerdheid, aldus wijlen paus Benedictus XVI, blijft de moderne mens een wezen dat “wacht op barmhartigheid”.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Paus roept gelovigen op tot eigenhandige zorg voor armen in boodschap voor Wereldarmendag

Om de armoede van anderen te erkennen en aan te pakken, moeten christenen arm worden zoals de Bijbelse figuur Tobit, zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen. Ook waarschuwt hij voor een diepere spirituele armoede in de hedendaagse cultuur.
Anton de Wit

Barmhartigheid is de moedertaal van de Kerk

We beleven een 'winter van onvrede'; maar de vreugde van Kerst laat zich niet afnemen.
Luuk van den Einden

Compassieprijs roept scholieren op te ‘dromen over de toekomst’

De Beweging van Barmhartigheid daagt scholieren uit om na te denken over een betere wereld in het kader van de jaarlijkse Compassieprijs. “De dromen van jongeren zijn het in veel gevallen waard om de ruimte te geven.”
KN Redactie

Paus op Allerzielen: ‘Richt je niet op overbodige zaken, maar op de liefde’

Als we niet opletten, worden wij gelovigen die “veel discussiëren, maar weinig doen”. Minder woorden en meer daden: daartoe riep paus Franciscus op tijdens de Mis op Allerzielen.
1 2

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.