fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: katholieke Kerk

Peter van Duyvenvoorde

Met Gods hulp is het huwelijk geen onmogelijke taak

Peter van Duyvenvoorde is voor het eerst aanwezig bij een echte katholieke bruiloft en beseft: een kerkelijk huwelijk is het échte huwelijk.
Susanne Kurstjens

Ook ouderen hebben de Kerk nog wat te zeggen

Net zoals de jeugd niet de toekomst van de Kerk is, zijn de ouderen niet het verleden ervan.
Susanne Kurstjens

Drie ‘Thomasjaren’ voor heilige met een ‘formidabele erfenis’

De heilige Thomas van Aquino wordt de komende drie jaar op bijzondere wijze herdacht. Dit jaar vanwege zijn heiligverklaring 700 jaar geleden, in 2024 vanwege zijn overlijden, dan 750 jaar geleden, en in 2025 vanwege zijn geboorte, dan 800 jaar geleden.
Luuk van den Einden

Is de Kerk te bescheiden?

Uit het Armoederapport bleek dat Nederlandse Kerken veel doen aan armoedebestrijding, maar veel mensen weten de weg naar kerkelijke hulp nog niet te vinden. Wordt het geen tijd dat de Kerk haar rol in de samenleving sterker naar buiten brengt?
Peter van Duyvenvoorde

Gezocht: reddende God

Te ver doorgeslagen secularisering, democratisering én individualisering hebben de mens aan zichzelf overgelaten. En nu verbaast de wereld zich dat zich dat wreekt in allerhande complottheorieën.
John L. Allen Jr. - Crux

Aan alle ontevreden katholieken: de Kerk is een familie, geen politieke partij

De toegangsprijs tot de katholieke ervaring is accepteren dat een plaats aan de familietafel belangrijker is dan je eigen zin krijgen.
Moeder Anima Christi

Vrijwilligers, een geschenk uit de hemel

Moeder Anima Christi komt in het Russische Khabarovsk handen tekort. Maar, merkt ze, als de nood het hoogst is, is de redding nabij!
Anton de Wit

Wat ontrukt ons aan het niets?

Wij als Kerk kunnen pas écht een antwoord zijn op de vraag wat ons ontrukt aan het niets, als we de concrete ontmoeting met de levende Christus voorleven.
Gerard de Korte

De Kerk kan boeren én milieubeschermers helpen

De Kerk kan niet bepalen wat de beste landbouwmethode is. Maar zij kan wel helpen om tot een goed debat over duurzaamheid te komen.
Mirjam Spruit

Hoe graag willen wij eigenlijk een levende parochie?

Sluit wat we doen en wie we zijn als parochies nog aan bij Christus’ opdracht mensen bij Hem te brengen? In zijn nieuwe boek maakt de Canadese priester James Mallon die gewetensvraag nog prangender.
KNA

Kerk voor veel Duitse jongeren ‘irrelevant’

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Kerk voor veel Duitse jongeren onbelangrijk is. Zij beschouwen de Kerk niet als een gesprekspartner voor belangrijke levensvragen.
1 2 3