Geef om katholieke journalistiek

doneer

Verdieping

KN Redactie

Zakelijk realisme kardinaal Eijk verdient hulde

Het toekomstvisioen dat kardinaal Eijk in De Gelderlander liet optekenen was niet rooskleurig. De Kerk in het aartsbisdom gaat hard achteruit; over tien jaar zullen nog maar tien tot vijftien kerken regelmatig Eucharistievieringen hebben. Het kwam hem op veel kritiek te staan. Maar waarom prijst niemand Eijks realisme?
Anton de Wit

Structuren van onmacht

Wanneer je de open brief van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff aan kardinaal Eijk leest, snap je gelijk waarom het vertrouwen in onze regeringspartijen momenteel zo bedroevend laag is. Is dit nu het niveau van de politici en volksvertegenwoordigers die zo hoog in de Haagse boom zitten?
KN Redactie

Keer je vijand eens de andere wang toe

De nationale Vredesweek begon dit weekend. Volgens Frits ter ­Kuile is het een goed moment voor christenen om zich af te vragen waarom zij tegenstanders niet vaker de andere wang toekeren - óók als dat soms grote offers vraagt.
Anton de Wit

Buiten de bubbel

Dat onze mediaconsumptie iets met ons wereldbeeld doet, spreekt voor zich. Wie zich constant in vette krantenkoppen toe laat schreeuwen over moorden en branden, wordt vanzelf angstiger.
KN Redactie

Laat straatnamen met rust

Straatnamen leren ons iets over tijdgebonden opvattingen en dito smaak. Van zulke historische bronnen blijf je af, in plaats van ze uit doorgeschoten emancipatiedenken aan te passen.
Anton de Wit

Interessante tijd

“Het is een, tja… interessante tijd om katholiek te zijn, nietwaar?” Enig leedvermaak kon mijn oude vriendin niet onderdrukken toen ze dat zei.
KN Redactie

Hoger onderwijs: ‘Internationaliseren’ gaat alleen mét Nederlands

‘Internationalisering’ van het hoger onderwijs en de daarmee verbonden ‘verengelsing’ zijn op zich niet verkeerd. Maar universiteiten hebben daarbij óók de verantwoordelijkheid hun studenten te oefenen in de Nederlandse taal.
KN Redactie

De Kerk moet een grote boetetijd afkondigen

De Kerk heeft nood aan een boetetijd voor alle wegkijken, gebrek aan compassie, ethiek, vuur en trouw aan Christus.
KN Redactie

Wespennest

Het is vaak ergerlijk, maar een belangrijke les die paus Franciscus uitentreuren herhaalt: kijk niet naar mij, neem zelf je verantwoordelijkheid. Nu zei hij het tegen journalisten, in reactie op de aantijgingen van oud-nuntius Carlo Maria Viganò aan zijn adres.
KN Redactie

Haal na de doodstraf ook ‘rechtvaardige oorlog’ uit Catechismus

De redenen om de doodstraf in de Catechismus “ontoelaatbaar” te noemen, kunnen ook worden toegepast op het idee van de gerechtvaardigde oorlog. Ook dat idee zal verdwijnen.
Anton de Wit

Stokpaardjes helpen misbruikdebat niet verder

Woede en verbijstering doortrekken de reacties op het misbruikrapport uit Pennsylvania dat vorige week verscheen.
1 2 3 4 5 28
Adventsactie Stichting BVA

KN Actueel | Radio Maria

3 minuten catachese DVD

Het gele-hesjes protest zet in Nederland geen zoden aan de dijk