Geef om katholieke journalistiek

doneer

Verdieping

Mary Rezac - CNA

Waar komt de as voor Aswoensdag vandaan?

“Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Op Aswoensdag horen katholieken deze woorden als zij een askruisje komen halen. Maar waar komt die as eigenlijk vandaan?
KN Redactie

Paus in Vastenboodschap: ‘de schepping heeft onze bekering nodig’

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, schrijft paus Franciscus dat de schepping verlangt naar de openbaring van Gods kinderen.
Anton de Wit

Autoriteitsparadox

Of de ‘misbruiktop die niet mocht slagen’ toch geslaagd is, kunnen we vermoedelijk pas over enige jaren beoordelen. De raderen van de kerkelijke machinerie draaien traag; dat is soms een zegen, soms een vloek.
Stijn Steenbakkers

Zie onze economie meer als een familiebedrijf

De balans tussen markt, overheid en informele sector is zoek, wat leidt tot brede onvrede. De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers pleit voor een hernieuwde samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijk middenveld.
Anton de Wit

De top die niet mag slagen?

Het lijkt wel of de misbruiktop in het Vaticaan niet mág slagen.
Jan Hol

Sterke huwelijken zijn goed voor iedereen

Echte toewijding aan elkaar, binnen het huwelijk, ligt in onze geïndividualiseerde samenleving niet zo lekker. Toch kan het geoefend worden – en dat komt ook die samenleving ten goede.
Anton de Wit

Extremen

Waarom een bescheiden, gematigd geloof in een door algoritmes aangejaagde wereld harder nodig is dan ooit.
Anton de Wit

Stille kracht

We mogen hopen dat onze huidige paus eenzelfde moreel gezag kan uitoefenen in de nieuwe nucleaire crisis die zich momenteel aftekent tussen diezelfde wereldkrachten.
Anton de Wit

Hoop en vrees

We willen het allebei laten zien, de hoop en de vrees, de donkere wolken en het licht dat er toch steeds doorbreekt. Noem ons maar dwaas. Wij blijven optimisten.
KN Redactie

Opbrengsten Kerkbalans dalen, maar geefbereidheid van katholieken groeit

Hoewel deelname en opbrengsten van Kerkbalans dalen, groeit de geefbereidheid van katholieken.
Anton de Wit

Met eigen ogen

Wat wij zien, wordt in hoge mate bepaald door hoe wij kijken. Dat is een bekend en op zichzelf onschuldig gegeven.
1 2 3 4 5 32

De monarchie is niet meer van deze tijd

KN Actueel | Radio Maria