fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Kerkbalans

Paul van Blijswijk

Er is een alternatief voor kerksluiting dat parochianen én de portemonnee dient

Wie een kerk sluit en verkoopt, is behalve het gebouw meestal ook de kerkbijdrage van de parochianen definitief kwijt. Er is een oplossing denkbaar waarbij de kerk niet alleen behouden blijft, maar ook weer inkomsten gaat genereren.
Francesco Paloni

Onderzoek Kerkbalans: ‘Mensen verwachten dat Kerk in crisistijd een fundament is’

Kerken moeten een actieve rol spelen bij de aanpak van eenzaamheid, blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van Actie Kerkbalans. Daarnaast verwachten kerkgangers dat kerken zich bekommeren om maatschappelijke vraagstukken als vluchtelingenopvang en armoede. Als het gaat om stikstof of corona vinden kerkgangers juist dat andere organisaties zich daarmee bezig…
Luuk van den Einden

Onderzoek Actie Kerkbalans: vooral fysieke kerkgang wordt gemist

Na twee jaar corona missen kerkgangers het fysiek samenkomen het meest, blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Die behoefte is gegroeid ten opzichte van vorig jaar.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

‘Geven voor de kerk van morgen’: actie Kerkbalans van start

De actie Kerkbalans start zaterdag. De jaarlijkse geldinzamelactie van Kerken in Nederland vindt dit jaar plaats onder het motto Geef vandaag voor de kerk van morgen.
KN Redactie

Kerkbalans start onderzoek: hoe Kerk zijn na corona?

Actie Kerkbalans is een onderzoek gestart naar de visie van kerkgangers op de toekomst van de hun Kerk, in het licht van de coronacrisis.
Sanne Gerrits

Kerken houden extra Actie Kerkbalans voor ‘coronakosten’

De Nederlandse katholieke Kerk houdt samen met drie andere kerkgenootschappen een extra fondsenwervingsronde in het kader van Actie Kerkbalans. Het doel is de rode cijfers tegen te gaan die in het afgelopen coronajaar geschreven zijn.
Selinde van Dijk-Kroesbergen

Kerk in coronatijd: we missen het zingen het meest

Niet de fysieke aanwezigheid in de kerk, maar het samen zingen is datgene wat kerkleden het meest missen. Dat is de opvallende uitkomst van een onderzoek van de Actie Kerkbalans.
Sanne Gerrits

Franse bisdommen in de rode cijfers door coronacrisis

Katholieke kerken in Frankrijk zijn tijdens de lockdown tussen de 40 en 50 miljoen euro misgelopen aan collectegeld en donaties. Door de tien weken lange sluiting van de kerken vanwege het coronavirus, staat een oplopend aantal bisdommen in de rode cijfers.
Sanne Gerrits

Kerkbalans start extra actie om parochies te ondersteunen

Door de sluiting van de kerken liepen parochies veel collectegeld mis, terwijl er wel kosten waren voor het uitzenden via internet. Daarom is er een extra actie gestart.
Anton de Wit

Ruimhartig geven voor de Kerk

Laat Kerkbalans alsjeblieft niet het Depressiegala van christelijk Nederland worden.
Anton de Wit

Daarom blijf ik bij de kerk

Het geluid van ‘Ik blijf’ is weinig mediageniek. Maar het is een belangrijk geluid, en dat maakt dit boekje het lezen waard.
1 2